Vi må snakke om gutta

KOMMER TIL KORT: Gjennom skoleløpet kommer altså guttene til kort og stiller bak jentene når studier og arbeidsliv skal påbegynnes, skriver Anders Lorentz. 8Ill.foto: NTB SCANPIX

KOMMER TIL KORT: Gjennom skoleløpet kommer altså guttene til kort og stiller bak jentene når studier og arbeidsliv skal påbegynnes, skriver Anders Lorentz. 8Ill.foto: NTB SCANPIX

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi må snakke om gutta! I 2018 tok 674 mennesker livet sitt i Norge. To av tre var menn! En økning på nesten 20 prosent fra året før. Medianen for menn som velger å avslutte livet sitt er 47 år. Det vil si at halvparten er yngre og halvparten eldre.

Man kan med andre ord ikke ukritisk tillegge samlivsbrudd, barnefordelingsproblematikk og vanskeligheter med å snakke om følelser all skyld.

Det er tegn i tiden som med all tydelighet viser at gutter vokser opp med en skole og et samfunn som ikke nødvendigvis er skapt for – ja, nettopp gutter.

Gutter topper de fleste dystre statistikker. Gutter har høyere frafall i skolen – og større og mer alvorlige atferdsproblemer enn jenter.

I fengsel og på sikkerhetspsykiatriske avdelinger er det også overvekt av menn (SSB).

I «Ungdata 2018», som ofte kommer opp når man snakker om ungdoms oppvekst og utvikling, viser tallene nok en negativ trend.

Omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager fortsetter å øke. Økningen er betydelig – og gjelder først og fremst gutter på ungdomsskolen og i videregående skole. Kjønnsforskjellene øker i løpet av grunnskolen – der for øvrig hele fire prosent av gutter går på ADHD-medisiner (Bufdir) – og ved utløpet av ungdomsskolen er det markant forskjell på karakterene hos gutter og jenter. Gutter er skoletapere!

Forskning.no har funnet at lærere i ungdomsskolen jevnt over gir dårligere karakterer til gutter. Ikke fordi de er mindre flinke i faget, men fordi guttene har vanskeligheter med å følge skolens normer.

Lærere i ungdomsskolen tillegger guttene dårligere sosiale ferdigheter – og dette påvirker karakteren – i alle fag, unntatt kroppsøving.

Gjennom skoleløpet kommer altså guttene til kort og stiller bak jentene når studier og arbeidsliv skal påbegynnes. De store forskjellene kan være med på å øke mulighetene for utenforskap, lav selvfølelse og ikke minst påvirke gutters psykiske helse i negativ forstand.

Dagens samfunn – og dagens skole – må tilpasse seg gutta. Det er ikke slik at menns selvmord utelukkende skyldes vanskeligheter med å snakke om følelser i voksen alder. Nedturen starter for mange mye tidligere og dermed må også hjelpen – og endringene – komme tilsvarende tidlig i oppveksten.

Vi kan ikke akseptere at nesten 500 gutter velger å avslutte livet sitt hvert år.

Vi må se gutta, vi må bygge sterke relasjoner til gutta og vi må akseptere gutta for at de er nettopp gutter.

Gutter trenger andre utfordringer enn jenter – de har et kognitivt etterslep som utliknes først ved slutten av puberteten og de har et større behov for aktivitet og spenning som gjerne kolliderer med skolens krav om stillesitting, konsentrasjon og selvregulering.

Jeg heier på gutta! Og det bør du også gjøre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags