HAR DU ENDA IKKE HØRT OM DEMOKRATENE?

Demokratene er et anti-globalistisk politisk parti som er oversett av mediene.

Demokratene er et fullverdig parti med et bredt og fornuftig partiprogram. Vi stiller til valg i alle fylker.

Demokratene ønsker å gi makten tilbake til folket ved å innføre ekte demokrati. Vi vil at saker av stor folkelig viktighet skal vedtas med folkeavstemminger. Vi vil sette Norge og norsk befolkning først fordi vi tror på folket og mener at folket vet best selv.

Demokratene vil at norsk selvråderett skal styres av norske velgere, og norske lover skal vedtas av Storting, eller folket, ikke av andre land eller riker.

Demokratene vil trekke Norge ut av FN, EØS, ACER, Schengen, Marrakesh- og Parisavtalen. NATO-medlemsskapet skal bestå.

Demokratene vil avvikle klimahysteriet. Vi vil trekke Norge ut av Parisavtalen, avslutte alle klimatiltak, klimasatsinger, klimaavgifter og subsidier. Vi mener: Det finnes ingen klimakrise og CO2 er ikke forurensing.

Demokratene vil kutte den vanvittige pengebruken på byråkrati, klima, bistand, EU og FN; og heller la pengene komme til gode gjennom å avskaffe bomavgifter, andre avgiftskutt, mindre sentralisering, mer velferd og gratis tannlege.

Ved bistand, skal det stilles krav til landene som mottar pengene. Slik er det ikke i dag, vi har ikke kontroll på hva de 40 milliardene som strømmer ut av landet hvert år, blir benyttet til.

Demokratene sier sterkt Nei til vindkraft både til havs og på land! Vi tar den helt ut ved at vi vil rive hver enkelt og restaurere naturen.

Demokratene vil at asyl kun skal gis i sjeldne og godt begrunnede tilfeller, og da etter invitasjon fra den norske regjering. Hjelp og beskyttelse skal ytes i lavkostland så langt som mulig, for å hjelpe flest mulig.

Ytringsfriheten er absolutt og grunnlaget for demokratiet, fri debatt og vestlig sivilisasjon. Kommersielle nettselskaper som sensurerer, no-platformer, saboterer eller stjeler data fra folk eller bedrifter, skal bøtelegges så hardt at det opphører.

Demokratene vil halvere MVA på norskproduserte varer som i dag belastes med full MVA. Vi ønsker at Norge begynner å produsere varer igjen, i stedet for å bare importere.

Politikere og media som sprer uro, panikk, katastrofeangst og usikkerhet bland voksne og barn, bør vendes ryggen.

Demokratene jobber for Norge og er det eneste partiet for deg som har fått nok av EU-eliten, klimahysteriet og bløffen om en ny, grønn verdensorden basert på norske skattepenger.

Bli med på bølgen du også.
Norge først.