"– Vi må innstille oss på at det er en situasjon som kan vare. Høsten vil bli krevende for mange. Høye priser, høyere rente vil merkes, og særlig for folk som har dårlig råd fra før, sa Støre til pressen.
Han viste til at Norges Bank hevet renten «dobbelt», det vil si et halvt prosentpoeng, og understreket at det er viktig for regjeringen å planlegge for budsjetter som ikke driver renta opp.
– Jeg merker meg at Norges Bank understreker at oljepengebruken er lavere enn lagt til grunn, og at finanspolitikken ikke har bidratt til oppjustering av rentebanen, sa Støre.
Ap/Sp-regjeringen har fått både pandemi, strømkrise og krig i Europa i fanget. Støre oppsummerer statsministerperioden hittil på følgende måte:
– Det har vært utfordrende og veldig meningsfullt".

Dette var Støres halvårlige tale, og han har selvfølgelig rett på mange områder. Statsminister, statsråder, stortingsrepresentanter og ledende personer i statlig virksomhet vil ikke merke noe til denne tøffe høsten. Men jeg kan love Statsministeren at det er det mange som kommer til å gjøre. Eldre, enslige, minstepensjonister, arbeidsledige og flere med dem. Hva har Statsministeren å gi dem denne høsten. Ingen ting vil jeg tro. Tomme ord, og spør du en av dem jeg her nevnte, vil trolig ikke en eneste feste lit til det han sier.

Han kunne sammen med sine regjeringspartnere holdt avgiften på strøm og drivstoff som var estimert da de la frem budsjettet for 2022. Det ville muligens kunnet hjelpe noe på rentenivået fordi priser på dagligvarer også er avhengig av strøm- og drivstoffpriser. Det han nå har stelt i stand, er at færre og færre unge kommer inn på boligmarkedet. Med 4,5-5% boliglånsrente, skal det en betydelig årsinntekt til for at banken gir deg fullfinansiering av lånet. Dermed skapes nye fattige og en ond sirkel de ikke kommer ut av. Det blir og de tre partienes hodepine. Sp bør raskest mulig komme seg ut av dette tvangsekteskapet og søke sammarbeid der hvor de finner gehør for sin politikk. Og da mener jeg alt det Vedum lovet før valget.

Ikke på noe område tror jeg den sittende regjering med Støre i spissen har livets rett, og det skal bli interessant å se hvor lenge de holder ut.

Jeg husker tilbake til Odvar Nordli sin tid hvor arbeidsledigheten var stor. Da endret han ordbruken sin til å gå bort fra arbeidsløshet til å hindre massearbeidsløshet. Det er den samme retorikken dagens regjering bruker. De setter inn tiltak for å hindre en ytterligere økning i boligrenten. Det gjenstår å se. For øvrig blir det for lettvint å vise til pandemien og krigen i Ukraina. En krig som Norge har tjent astronomiske summer på.