BOLIG: Den 225 dekar store eiendommen innerst i Haraldseidvågen i Vindafjord ble lagt ut for salg sist torsdag, den 4. februar. I løpet av få dager fikk prospektet over 22.000 klikk på finn. no.

Eiendomsmegler Håkon André Nilsen i Eiendomsmegler 1 har hatt travle dager med å svare på henvendelser fra folk som vil vite mer.

– Jeg regnet med at mange ville være interessert, men ikke i så stor grad. Eiendommen er helt unik, men samtidig vanskelig å verdisette. Du kan ikke kalle dette en fritidseiendom, det er et nedlagt gårdsbruk som kan sees på som en utviklingseiendom. Den krever både mye arbeid og godt med kapital. Samtidig kan det være en drøm for mange, sier Nilsen.

Rik historie

I prospektet står det byggeår ca 1830. Flere av bygningene er registrert i SEFRAK-registeret – det innebærer blant annet at du ikke kan gjøre hva du vil med eiendommen uten å søke kommunen om det. Verken å rive, eller å bygge om. (Se faktaboks)

SEFRAK

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminne ri Norge.

Registreringsarbeidet ble påbegynt av Sekretariatet for registrering av faste kulturminner, og gjennomført fra 1975 til 1995. Bygninger bygget før 1900 ble registrert i hele landet, i Finnmark bygninger bygget før 1945. Vel 550.000 enheter er registrert i SEFRAK.

I dag er det Riksantikvaren som har ansvaret for registeret. At en bygning står i SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus.

Bygninger fra før 1850 er meldepliktige. Det betyr at en vurdering av verneverdien MÅ gjøres før en søknad om endring eller riving kan bli godkjent.

Eier må søke kommunen, og kommunen må sende søknad til fylkeskommunen som skal uttale seg før kommunen gjør et vedtak. Alle endringer på bygningen må kommunen melde til fylkeskommunen.

Kilde: riksantikvaren.no og snl.no

Det er en grunn til det. Her har det vært rutebåtanløp, landhandel og brislingfabrikk.

– Eiendommen var jo sentrum i Haraldseidvågen. Her er det mye og rik lokal historie, det er langt mellom hver gang noe slikt kommer for salg, sier Nilsen.


Prisantydning på eiendommen er 5,5 millioner kroner. De 225 dekarene betyr blant annet 11 dekar innmarksbeite og 118 dekar produktiv skog.

Eget naustområde

Tre bolighus, et stort lagerbygg, to naust, uthus, garasje og et fabrikkbygg er blant annet med i handelen. Med andre ord ganske mange kvadratmeter bygningsmasse, alt i stort behov for rehabilitering og vedlikehold.

– To av husene er beboelige, et er i dårlig stand, sier Nilsen.

Samtidig følger det med nesten en kilometer strandlinje, et område satt av til småbåthavn i kommunedelplanen, og et til naustområde.

– Det ligger jo på rette sida av Ålfjorden dette, sier Nilsen.