Denne strekningen skal utvides i bredden

Strekningen Isvik-Lie skal utvides i bredden. Det utgjør cirka tre kilometer av E 134 i Vindafjord.