↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 70 87 90
957 29 714

Faks: 52 70 87 97

Besøksadresse

Kvitsøygata 1
5537 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Velkommen
Forretningsområdet er å drive opplæringsvirksomhet innen transport rettet mot interne og eksterne kunder. Virksomheten omfatter førerkort, relevante yrkesbevis, fagbrevutdanning, service/sikkerhetskurs og ADR sikkerhetsrådgiver. Målet er å betjene våre kunder og medarbeidere på en kvalitetsmessig riktig måte som gir kundetilfredshet, gjenkjøpstilbørlighet og kundekapital.

Vår visjon er:
Vi ønsker å styrke kvaliteten på skolens leveranseservice som er i tråd med våre kunders framtidige ønsker. Gjennom målrettet og bevisst arbeide med logistikk og kvalitetskontroll ønsker vi å styrke virksomheten. Skolen ønsker å bidra til intern og ekstern kompetanseheving for å fremstå som en totalleverandør av kompetanse innen transport. Din kontakt gir oss mulighet til å yte god service.

Velkommen til oss!

Med vennlig hilsen
Haugaland Transportskole

60542_0003032337-01_550fc67dc34f7.jpg

Godkjenninger og sertifiseringer

  • Autoriserte trafikkskolers landsforbund