↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 22 32 00

Besøksadresse

Hanne Kroghs Veg 6
5518 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Generell og spesiell studiekompetanse

HTG tilbyr utdanningsprogrammet Studiespesialisering med toppidrett og drives etter offentlige lover og forskrifter, friskolelova med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram, og utdanningen kan gi generell og spesiell studiekompetanse alt etter hvilke programfag eleven velger i Vg2 og Vg3.
Fag fra programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi gir generell studiekompetanse og fag fra Realfag gir spesiell studiekompetanse. I tillegg har noen få studier karakterkrav og opptaksprøver. Du kan lese mer om det på www.samordnaopptak.no eller ta kontakt med Anita E.M. Salvesen på [email protected]/tlf 52 22 32 04.
Ved å være elev på HTG har du muligheten til å få studiekompetanse til alle studier i dag ved valg av de rette programfagene i Vg2 og Vg3. Du kan altså få full fordypning i realfag og mye spesiell studiekompetanse for studier som krever dette. Du finner mer informasjon om hvilke programfag vi tilbyr i Menyen under siden Programfag.
HTG er for deg som ønsker et teoretisk løp for å få studiekompetanse, enten generell eller spesiell, samtidig som du får trening i din idrett i løpet av skoletiden. Skoleuken består av 25-30 timer med teorifag og 7-10 timer med trening (inkl. kroppsøving).

En annerledes og mer aktiv vei til studiekompetanse, og kanskje en fremtid som toppidrettutøver hvis du ikke allerede er det!

Lærebøker
HTG har utlånsordning av skolebøker, men elevene må selv holde nødvendig materiell som PC/Mac, kalkulator, skrivebøker og skriveredskap.

PC/Mac
Alle HTG elevene skal disponere egen PC/Mac i skoletiden. Elever som har egen PC/Mac kan ta denne med og skal  innrette seg etter skolens reglement for PC/Mac bruk. Elever som ikke har egen PC/Mac får tilbud om å kjøpe Mac via HTG. Mer informasjon om type og pris blir sendt ut sammen med tilbud om skoleplass, og informert om på Bli Kjent samling for nye Vg1 elever som vanligvis er første helgen i juni i forkant av nytt skoleår. Informasjon om dato for skoleåret 2017-18 kommer i opptaksbrevet.

 

Visjon og virksomhetsidé
HTG skal tilby et optimalt Toppidretts- og studiemiljø

  • HTG skal være førstevalget for idrettsutøvere i vårt distrikt i sine respektive idretter
  • HTG skal være et tilbud til toppidrettsutøvere fra hele landet i de idretter vi til enhver tid tilbyr
  • HTG skal innen definerte idretter ha et toppet tilbud til landslagsaktuelle utøvere
  • HTG skal legge forholdene til rette for kombinasjonen toppidrett/skolefag
  • HTG skal tilby fag som gjør skolen attraktiv for toppidrettsutøvere
  • HTG skal ha et unikt og inkluderende miljø på tvers av klasser og trinn
  • HTG skal i skriftlige eksamensfag ligge på likt nivå som nasjonalt snitt eller over