↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 26 695

Besøksadresse

Eikjevegen 147
5541 KOLNES
 1. Beskrivelse

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MED UTEAREALET DITT?

 

Anleggsgartnermester Frode Kvale og Morten Olsen er to selvstendige foretak som samarbeider om prosjekter innenfor vårt fagområde. Vi vil sammen med kunden finne gode løsninger på opparbeidelse og fornying av uteområdet.

Kunden kan så få en beskrivelse og fast pris på det som skal gjøres.

 

Vi utfører hele jobben fra utgraving til ferdig lagt stein/asfalt evnt. plen og planter.

 

Ved behov henter vi inn andre fagfolk f.eks. rørlegger, elektriker, tømrer.

Røyksund asfalt brukes til asfaltering.

 

 • BELEGNINGSSTEIN
 • KANTSTEIN
 • SKIFER / STEIN / MUR
 • GRAVING / TRANSPORT
 • PLANTING / BARKING
 • PLEN / FERDIGPLEN
 • GJERDING
 • TREFELLING / BESKJÆRING
 • VANN / AVLØP
 • UTLEIE MINIGRAVER