↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 83 17 66

Besøksadresse

Bøneset
4260 TORVASTAD
  1. Beskrivelse

NorStone er en av Norges største produsenter av pukk- og grusprodukter. Vi leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre spesialprodukter.

Fra våre produksjonssteder produseres det årlig over 8 millioner tonn pukk- og grusprodukter i en rekke ulike sorter og kvaliteter. For oss er ingen prosjekter for store og ingen for små!

Du finner våre produkter i de største og mest spektakulære konstruksjoner som er bygd i Skandinavia. For eksempel har vi hatt store leveranser til 17 betongplattformer i Nordsjøen, til Øresund-forbindelsen og til Vestbroen/Storebælt. Vi har kapasitet til å levere store leveranser med båt og bil fra våre anlegg.