↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 76 70 50

Faks: 52 76 70 51

Besøksadresse

Steinsland
5585 SANDEID
  1. Beskrivelse

Velkommen til Kaldheims Auto AS
Kaldheims Auto AS ble etablert i 1976 av Inger og Per Kaldheim. De arbeidet begge i firmaet frem til 2004, da de trakk seg tilbake som pensjonister. Kaldheims Auto AS framstår i dag som et svært moderne verksted lokalisert mellom Ølen og Sandeid på Steinsland Industriområde.

Vi har egen hall for å utføre periodisk kjøretøykontroll (EU kontroll) for både personbil, varebil, lastebiler og lastebilhengere.

Kaldheims Auto AS satser mye på å holde seg oppdatert på de nyeste tekniske løsningene i biler og har investert i det mest moderne testutstyr for elektronikk både på personbiler, varebiler, lastebilhengere og lastebiler. Vi har spesialutstyr for å utføre mekaniske jobber på de mest vanlige bilene i distriktet. Slik som registerreimsskift, skift av f.eks opphengskuler til f.eks VW Caravelle, VW Passat, alle Audier, alle BMW'er og alle Mercedeser.

Dette for å kunne utføre jobben både raskt og med den kvalitet som er nødvendig.

  • Egen hall for å utføre periodisk kjøretøykontroll (EU kontroll).
  • Oppdatert på de nyeste tekniske løsningene.
  • Det mest moderne testutstyret for elektronikk.
  • Vi har spesialutstyr for å utføre mekaniske jobber


Døgnvakt bergingsbil telefon 52 76 70 50