↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 71 20 90
930 07 540

Faks: 51 71 20 91

Besøksadresse

Flesåvegen 45
4160 FINNØY
  1. Beskrivelse

Finnøy Betong as er et entreprenørfirma lokalisert på Finnøy i Ryfylke, like utenfor Stavanger. Bedriften ble etablert i 1995 som ferdigbetongprodusent. I 1999 utvidet vi produksjonen til også å omfatte betongelement. Betongelement er vår største varegruppe.
Elementene fra Finnøy Betong as leveres i de størrelser, farger og struktur en måtte ønske. Finnøy Betong as har i dag 25 ansatte og omsetter for 54mill årlig (2016)

Finnøy Betong as har produsert og levert betongelement i Sør-Norge siden 1999. Elementene leveres i hovedsak til industri/næring og landbruk, men også til store boligprosjekt. Produksjonen foregår i sin helhet i våre moderne lokaler på Finnøy og transporteres trygt med transporttralle videre til byggeplass, hvor erfarne montører sørger for effektiv og forskriftsmessig montasje av elementene.
Bedriften følger et godt utviklet kvalitetssystem mens dyktige og erfarne medarbeidere står for produksjonen. Dette sikrer både kvalitet og stabilitet i våre leveranser.
Elementene leveres i alle størrelser og til alle formål. Kunden kan velge med eller uten isolasjon, struktur, fasade og farge. Alle bestillinger blir tegnet etter eksakte spesifikasjoner og styrkeberegnet av eksterne ingeniører.
Finnøy Betong as produserer omtrent 2000 m2 element per måned.

Siden oppstarten i 1995 har Finnøy Betong as levert ferdigbetong fra sitt anlegg på Finnøy. I 2012 installerte vi nytt Haarup blandeverk med Vision betongstyring
Fabrikken er godkjent for levering i Utvidet kontroll av Kontrollrådet for betongprodukt, og er klassifisert i henhold til NS-EN 206-1, dvs. alle typer fabrikkblandebetong.
Foruten levering til egen element produksjon produserer vi ferdigbetong for kunder i store deler av Rogaland.
Med to biler á 8 m3 og 1 stk pumpebil med rekkevidde på 28 meter kan vi levere ferdigbetong til alle typer og størrelser av prosjekter. Vår hittil største leveranse er til Finnfasttunellen med ca 25 000 m3 betong. Her ble betong levert natt og dag over en periode på tre år.
Vi har resepter for alle typer støpe arbeid, for eksempel gulv, grunnmur, dekkestøp, sprøytebetong og kaier. For å sikre beste kvalitet blir betongen kontrollert i vårt laboratorium og analysert gjennom Vision betongstyring for testresultat og rapport. All dokumentasjon fremlegges for kunde på forespørsel.