↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 70 93 93

Besøksadresse

Haugevegen 86
5515 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Om oss

Persson-Elektro as ble etablert i 1984. Vi er et firma som har opparbeidet oss en solid kompetanse gjennom disse årene innen:

    * Elektro                        
    * Svakstrøm
    * Tele og datakommunikasjon
    * Alarmanlegg
    * Brannalarmanlegg
    * Automatiserte anlegg, PLS-styringer
    * ISDN telefonsentraler

Kontakt oss gjerne. Vi har lang erfaring innen alle deler av elektrobransjen. Vi er leverandør både innen bolig og industri.

Arbeidsområder                                           


Nyinstallasjon
Persson-Elektro as leverer alle typer svak- og sterkstrømsinstallasjoner og kan være din komplette leverandør på alt innen elektro.

Internkontroll for næring

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og næring er en tjeneste basert på IDV-avtalen (Internkontroll, Drift og Vedlikehold). Denne internkontrollforskriften er en del av HMS avtalen fra 1991. Vi ivaretar elektrodelen av denne avtalen noe som i praksis innebærer at Persson-Elektro as inngår en avtale om:
- Periodisk oppfølging etter avtale eller årlig kontroll. En eventuelt årlig kontroll i næring er avhengig av anlegget (type anlegg, hva som skal kontrolleres og hvor gammelt anlegget er).
- Sjekk av det elektriske anlegget. Kontroll for feil og mangler.
Ta kontakt på telefon +47 52 70 93 93 eller e-post til per.inge@persson-elektro.no

Tele og data
Persson-Elektro as kan tilby følgende innenfor tele og data
- Rådgivning og installasjon av spredenett
- Rådgiving og installasjon av ulike typer svakstrømsprodukter

Belysning

Persson-Elektro as kan tilby følgende innenfor belysning
- Rådgiving og produkter for innendørs belysning
- Rådgiving og produkter for utendørs belysning
- Skifte av alle typer lysrør for industri og næring
- Test og vedlikehold av nødlys- og ledelysanlegg
- Lysberegning av alle typer lokaler for å teste om lysmengden er i tråd med de krav som settes for å gi gode arbeidsforhold.

Ulike belysningsleverandører:

- Philips Lys (www.lighting.philips.com)
- Thorn Light (www.thornlight.se)
- Lampekonsulenten (www.lampekonsulenten.no)
- Massive

Oppgradering av el-anlegg

Persson-Elektro as kan tilby
- Rehabilitering og vedlikehold av el-anlegg
- Utskifting av sikringer for enklere betjening og sikrere bruk
- Nattsenking av el-anlegg
- Rådgivning om strømsparing

EL-sikkerhet                                                          


Automatsikringer

Automatsikringer sørger for at du slipper å skifte sikringer hver gang strømmen går.
Med et enkelt trykk får du strømmen tilbake og du slipper å ha et reservelager av sikringer.

Jordfeilbryter

Jordfeilbryteren reduserer risikoen for brann- og personskade ved jordfeil i det elektriske anlegget. Jordfeilbryteren kutter strømmen før skaden oppstår og er påbudt i elektriske installasjoner.

Overspenningsvern

Overspenningsvern sikrer tv, dataanlegg, fryseskap o.l. mot skader som kan oppstå ved blant annet lynnedslag.

Tidsbryter

Tidsbryteren slår automatisk av strømmen etter en angitt tidsperiode og gir økt sikkerhet ved bruk av kaffetrakter, strykejern og andre elektriske apparater.

Brannalarmer
Vi leverer og monterer brannalarmsystemer til alle typer boliger og andre type lokaler.

Samsvarserklæring

En samsvarserklæring er et dokument som fastslår at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Fra og med 1. januar 1999 er elektroentreprenøren forpliktet til å gi en samsvarserklæring til eiere av elektriske anlegg ved installasjon av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg.

Eiere av elektriske anlegg skal til enhver tid oppbevare samsvarserklæringen slik at den er tilgjengelig ved senere endringer av anlegget, ved overdragelse av eiendommen og ved det lokale eltilsynets kontroller helt til anlegget blir fjernet.

Kravet om samsvarserklæring har ikke tilbakevirkende kraft dvs. at eier av anlegget ikke kan avkreves slik dokumentasjon for deler av anlegget som er utført før 1. januar 1999.

Flere forsikringsselskaper gir rabatter på hjemforsikring ved fremvisning av samsvarserklæring. Dokumentasjonen kan også legges til grunn ved en eventuell reklamasjon dersom det viser seg at sikkerhetskravene ikke er oppfylt.