↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 81 48 10

Faks: 52 83 22 66

Besøksadresse

Bønesvegen 70
4260 TORVASTAD
  1. Beskrivelse

Om Stena Recycling

Stena Recycling er en ledende aktør innen metallgjenvinning i Norge. Selskapet er sysselsatt med kjøp, innsamling, industriell bearbeiding og salg av jern og returmetaller.

Stena Recycling er en del av Stena Metall-konsernet som bedriver gjenvinning i fem geografiske markeder i selskap samlet under navnet Stena Recycling.

Stena Recycling har et stort nettverk av filialer og totalt finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer.

Sammen kan vi utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for din bedrift.
Vi utvikler innovative løsninger som gir merverdi til deg gjennom gjenvinningskjeden: fra transport og praktisk gjenvinning, inklusiv avfallsrelaterte tjenester som opplæring, rådgivning og outsourcing, til IT-støtte og rapportering. Med våre løsninger ønsker vi å skape en effektiv og lønnsom avfallsøkonomi, miljønytte og høy sikkerhet for deg som kunde.

På denne måten bidrar vi til din miljøprofil og konkurranseevne.