↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

936 91 015

Besøksadresse

Skjoldavegen 289
5533 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Jakobsen Energiservice AS utfører følgende tjenester:

Installasjon av varmepumper, avfuktere og ozongeneratorer i alle størrelser. Vi kan også tilby fuktmåling.
Feilsøking på og reparasjon av eksisterende kuldetekniske anlegg, herunder varmepumper og luftavfuktere.
Service og vedlikehold.

For å kunne sikre kontinuerlig og sikker drift av ditt kuldetekniske anlegg, anbefaler vi at det foretas service ved jevne intervaller. Her vil en også kunne avdekke mulige opphav til problemer, slik at en kan redusere faren for evt. dyre reparasjonskostnader. En annen viktig faktor er også at produktets virkningsgrad reduseres over tid om det ikke vedlikeholdes.
Jakobsen Energiservice AS utfører arbeidet i tråd med gjeldende reglement og norske lover, slik at du som kunde kan være trygg på at arbeidet blir gjort profesjonelt.