↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 76 60 50
404 40 990

Vakt: 480 02 220

Besøksadresse

Vågen Søndre
5582 ØLENSVÅG
  1. Beskrivelse

Velkommen til Jans Hydraulikk AS

Etablert 1985

Etablert i 1985 tilholdssted i Ølensvåg ca 4,5 mil Nord for Haugesund

Vi disponerer ca 1000 kvm med butikk, lager og verksted

Våre kundegrupper er Industri, landbruk, entreprenørvirksomhet, bygg & anlegg,

fiske, verfts og offshoreindustri, transport etc.

Følg oss på Facebook