↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

917 24 665
53 22 51 00

Faks: 53 75 46 96

Besøksadresse

Nedre Austrheim 6
5590 ETNE
  1. Beskrivelse

Din container og avfalls partner på Indre Haugaland! På Steinshagen i Etne Kommune, har me eit 3000 m3 mottakt annlegg for alt fra papp til metall avfall. I tillegg leiger me ut containerar og tar på oss flytte oppdrag med maskinflak.

Etne Containerservice as vart starta i 1990 då som Etne Septikservice.
Me hadde tømming av septiktankar i Etne, Vindafjord og Ølen kommune.

Etter kvart vart det container utleige og mottak av div avfall som overtok.

2010 skifta me navn til Etne Containerservice.

Me er 8 ansatte.

Ligg sentralt på Indre Haugalandet i Etne Kommune.
Tar på oss oppdrag fra Karmøy til Haukelid

Me har eit mottaksannlegg på 5000 m2 der me sorterer og komprimerer avfall.

Det siste året har me sett opp ein sorteringshall på 1200 m2.

Våre tjenester

Etne Containerservice as, driv med transport og avfallshandtering.

Me tar på oss det meste innan transport.
- med alt fra vanlege lastebilar til  krokbilar handterer me det meste.

Me leiger ut både containerar, pappkomprimatorar og avfallsdunkar.
Desse vært henta enten etter avtale, eller me kjører faste ruter.

På motaksplassen vår i Steinshagen tar me imot eget innkjørt avfall.
Men du kan og komme å levere til oss.

Avfallet vært sortert og levert vidare til rette mottakerar, slik at ein er sikker på at alt vært handsama og resirkulert korrekt.