↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 18 766

Faks: 467 36 980

Postadresse

Postboks 409
5501 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Med vår nytilpassede TRANSPORT OG ARBEIDSLEKTER kan vi påta oss flere oppdrag enn før.

Arbeidslekteren er STOR nok til å ta omfangsrike og krevende industri-oppdrag. LETTFLYTENDE nok for å komme til hvor som helst (dybdegående 50cm!!)
EFFEKTIV nok til at vi også kan tilby mindre oppdrag til MEGET KONKURRANSEDYKTIGE PRISER.

Vi driver med KAI BYGGING i BETONG, NATURSTEIN, PELING jernbane skinner eller IMPR. TRE

Fra MOLO, NAUST til FLYTEBRYGGER.

Vi utfører også SJØTRANSPORT, GRAVING og SPRENGNING.