↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

09700

Faks: 22 12 55 10

Besøksadresse

Storasundveien 141
4260 TORVASTAD
  1. Beskrivelse

Velkommen til Norsk Gjenvinning-konsernet!

Norsk Gjenvinning-konsernet er landets største og mest komplette leverandør av avfall- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander.

Vi tilbyr moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor.

En vellykket avfallsløsning er basert på flere elementer:

  • Tilfredsstillelse av myndighets krav
  • Brukervennlighet
  • Kostnads- og miljøeffektivitet
  • - og ikke minst tilpasning til kundens egne behov! 

 

Alle typer avfall

Norsk Gjenvinning samler inn og håndterer alle typer avfall fra alle typer virksomheter i alle deler av landet basert på disse elementene.

Vi løser behovene for virksomheter med små volumer og enkle krav, men også for store landsdekkende kjeder og kunder med spesielt høye krav til miljø.

Vår store styrke ligger i å tilby utprøvde og effektive løsninger basert på både ferdige bransjekonsept og skreddersøm.