↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

930 83 484

Besøksadresse

Hetland
5570 AKSDAL
  1. Beskrivelse

Jan Milje Maskin AS's forretningsidé er å yte tjenester innen grunnarbeid for Vei vann og avløpsanlegg inne offentlig og private sektor.

 

FIRMA` hovedmålsetting kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Bedriften skal være blant de ledende på markedet hva gjelder produktkvalitet, service og konkurransedyktighet.
  • Bedriften skal være lønnsom, bevisst økonomisk styring skal regulere all aktivitet.
  • Bedriften skal være markedsorientert og tilby markedstilpassede produkter og tjenester.
  • Bedriften skal kontinuerlig søke og vurdere nye produkter og tjenester innen bedriftens forretningsidé for å dekke nye behov og gi styrket posisjon i markedet.
  • Bedriften skal ha produkter og tjenester med riktig kvalitet, utvikle ressurser og metoder for til enhver tid å kunne ivareta og dokumentere dette i følge kundens krav.
  • Bedriften skal arbeide aktivt for å gi alle ansatte trygge og sikre arbeidsplasser, samt bidra til å styrke lagånd og lojalitet.

 

 

Jan Milje Maskin AS med god konstruksjon:-

Jan Milje Maskin AS har blitt forbedret som en ny løsning med industrielle sikkerhetstjenester, problem og budsjett, med å være kostnadseffektivt og økonomisk. Jan Milje Maskin AS kan være et godt valg med veiledning av sikkerhets teknikere, god opplæring og sikkerhet outsourcing.

Jan Milje Maskin As, Quarry-anlegg gir den knuste steinen som trengs for å bygge nye hus. Aggregater kjøpt ved steinbrudd blir brukt i husstifter, samt i innkjørsler, fortau og landskapsarbeid. Jan Milje Maskin AS ligger i utkanten av byer og er omgitt av stigende fjell med sand, grus og knust stein. Gi mange tjenester for dem.

 

 

Jan Milje Maskin AS Konstruksjoner Bedriftstjenester:-

Sivile konstruksjoner og strukturelle tjenester som tilbys av Jan Milje Maskin AS, omfatter vanligvis jordarbeid, konstruksjon, fabrikasjon av formarbeid, betong og bruk av prefabrikkerte betong for ulike konstruksjoner. Under bygningskonstruksjonene leverer et sivilvirksomhetsfirma generelt rørlegger- og kloakkkonstruksjon, betongfot- og fundamentarbeid, utgravninger, ryggfylling, oppføring av vegger og kolonner, plater og taktekking, fuging, undervanns- / marine konstruksjon og etc. Denne typen service inkluderer reparasjoner, oppussing, beskyttelse mot og kontroll av korrosjon, samt vedlikehold.

 

 

Jan Milje Maskin AS Drilling:-

Borrigger er avgjørende verktøy for handel for mange næringer av Jan Milje Maskin AS. Vi genererer kraftige krefter gjennom mekanisk, elektrisk og hydraulisk. Milje-Maskin har utgravet tusenvis av meter med effektivitet og mineralforekomster og hjulpet også med å sette opp tunneler. Basert på dette kravet kan rigger settes opp for små, bærbare enheter eller stor skala for å komme inn i Jorden.

Med Jan Milje Maskin AS pålitelig selskap kan reparasjonsarbeid gjøres på broer, fabrikker, hvaler, leiligheter og underoppdelinger, industrianlegg og andre steder uten å helt lukke funksjonen til disse områdene.

Godkjenninger og sertifiseringer