↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 73 60 33

Vakt: 911 59 400 / 911 59 401

Faks: 52 73 58 25

Besøksadresse

Årabrotsvegen 21 G
5515 HAUGESUND
 1. BeskrivelseVi holder hus i Haugesund og regner regionen som vårt primærområde. Vi utfører alle slags oppdrag innen graving og transport med egne maskiner og bilder, fra 3,5 tonn til 52 tonn, og sørker for å utføre oppdraget både effektivt og trygt. Våre oppdragsgivere er private, offentlig og profesjonelle utbyggere.

Våre tjenester favner oppdrag som:

 • - vegbygging
 • - vann-og avløpsanlegg
 • - byggmodning av byggefelter
 • - boligtomter og industritomter
 • - riving av bygg
 • - graving; vi utfører gravetjenester med top moderne maskinpark og med 
    dyktige og ansvarsbevisste førere.
 •  - boring/spregning; vi utfører spregnings -og borearbeider med innleid
     personell som en del av vårt totaltilbud. Vi samarbeider med de
     dyktigste i faget for å sikre at oppdragene blir utført på en trygg og
     effektiv måte.
 • - transport; vi kan transportere det meste med eget, topp moderene
    utstyr. Ved behov, leier vi inn ekstra maskiner.
 

I staben har vi en rekke dyktige anleggsmaskinførere og flere ansatte med fagbrev innen bygg og anlegg. Våre dyktige og erfarne anleggsledere og prosjektledere sørger for at framdrift og kvalitet på oppdragene forløper etter avtalene. 

Bedriften har ADK-godkjenning for rørlegging og sentral godkjenning i tiøtaksklasse 2. I tillegg har vi interne kontrollrutiner som sikrer den høye kvaliteten vi er kjent for.

Vi tar ansvar- vi løper ikke fra det!