↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 75 46 89

Besøksadresse

Auastad
5590 ETNE
  1. Beskrivelse

VELKOMMEN TIL BRØDRENE FLATEBØ

Maskinentreprenøren i Sunnhordaland med 50 års erfaring

  • Graving og massetransport
  • Sprenging
  • Transport
  • Riving
  • Steinknusing og fyllmasser
  • Landmåling

 

KVEN VI ER

Brødrene Flatebø AS blei stifta i 1965 av brørne Peder og Leif Flatebø. Brørne starta med ein enkel traktorgravar, men opp gjennom åra har dei bygd opp ein maskinpark med mange maskinar av ulike typar og storleikar. I dag er selskapet totalleverandør av grunnarbeider og ein betydeleg aktør innan anleggsbransjen

 

KVA VI GJER

Brødrene Flatebø leverer tenester til lokale bedrifter, private og offentlege aktørar innan veg og tunnel, vasskraftutbygging, dyrking, industritomter og kommunaltekniske anlegg. I tillegg utfører vi store knuse- og sorteringsjobbar med vårt mobile steinknuseverk.

 

SERTIFISERING

Våre dyktige medarbeidarar har lang erfaring og solid kompetanse med fagbrev og sertifiseringar innan fagområda våre. Selskapet er sentralgodkjend i tiltaksklasse 2 og er godkjend som lærebedrift.