↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 41 048
482 89 971

Besøksadresse

Sjoarvegen 7
5590 ETNE
  1. Beskrivelse

Vi i H-Betong AS tar på oss betongarbeid for både private hus og fritidsboliger, i tillegg til støyping av større næringsbygg og driftsbygninger i landbruket. Vi har til mål og bli den foretrukne betong-entreprenøren i vår region, og har rigget oss for og kunne ta på oss større oppdrag på hele Vestlandet.

 

Grunnmurer til bolig og hytte

Vi har lang erfaring med støping av grunnmurer til hus og hytter. Vi benytter oftest systemforskaling i isopor eller tradisjonelt kassett-system.

 

Demninger til kraftverk

Vi er stolte av at vi er blitt en foretrukken leverandør på demninger til kraftverk, og dette viser vårt kunnskapsnivå på svært krevende oppdrag. Vi tar på oss oppdrag over hele vestlandet.

 

Bygg til landbruk og næring

Vi jobber til enhver tid med ulike landbruksbygg, samt næringsbygg, og har jobbet oss opp en solide kundekrets og et bredt spekter av bygg.

 

Gulv og stålglatting

For gulvstøp og stålglatting har vi flere dyktige medarbeidere som vet hvordan en skaper et godt produkt.

 

Støttemurer

Støttemurer i betong kan være et lønnsomt og greit alternativ til for eksempel steinmurer. Ta kontakt om vi skal vurdere en jobb for dere.

 

1. september flytter vi til Etne, og ny adresse blir Sjoarvegen 7, 5590 Etne.