↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 79 52 16

Faks: 52 79 54 49

Besøksadresse

Erøy
4233 ERFJORD
  1. Beskrivelse

Gode løsninger gjennom godt håndverk

Erøyvik er stolt av sine trapper, dører og vinduer og legger stor vekt på et godt kundeforhold og god service. Vi har konkurranse dyktige priser og er svært gode på levering.


Erøyvik Trevare as
er en tradisjonsrik familiebedrift som ble etablert i 1945 med hovedvekt på båtbygging, men også den gang produserte vi trapper og vinduer. I 1998 kom et generasjonsskifte og i 1980 flyttet vi inn i bygget som er vårt produksjonslokale i dag. Produksjonen ble spesialisert til trapper, dører og vinduer. Erøyvik ligger idyllisk til ved fjorden i Erfjord, Suldal Kommune.

Fagkompetanse
Vår lange og bevisste satsing på kvalitet og brukervennlighet har gjort oss til en viktig medspiller for våre kunder. Vi gir en helhetlig vurdering av trapper og trappeløsninger, dører og vinduer både når det gjelder individuell tilpasning, form, farge og dekor.


Moderne produksjon

En moderne maskinpark gir oss en fleksibel og effektiv produksjon med stor nøyaktighet. Trappene blir tegnet i et trappetegningsprogram og frest i en CNC maskin. (CNC er en datastyrt fres). Dører og vinduer blir også frest i CNC. Dette gir stor nøyaktighet og god kontroll.

Monteringen er manuell. Vi setter rekkverk stolper, spiler, handløper sammen og kontrollerer at alle deler passer perfekt. Så blir produktet pusset og gjort klart til overflate behandling i vårt nye lakkeringsanlegg.

Arbeidet fram til ferdig produkt består av både maskinell og håndverksmessig bearbeidning og våre dyktige og erfarne medarbeidere sørger for omhyggelig kontroll av produktet.

Vi er også behjelpelige med restaurering!