↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

952 28 657

Besøksadresse

Bjørkevegen 16
5541 KOLNES
  1. Beskrivelse

Kolnes Asfalt er et allsidig mindre firma som asfalterer mest for privatmarkedet.

 

Utstyr, håndarbeid og erfaring gjør oss gode til avretting og asfaltering. Eksempler er mindre veier, gårdsplasser, parkeringsplasser, for bedrifter og entreprenører.

 

Vår maskinpark gjør oss fleksible til også transport av masse for bærelag, avretting og bortkjøring.

Vi kan også utføre mindre oppdrag med graving, belegningsstein, montering av kantstein og salg/transport av sand, grus, singel og pukk til konkurransedyktige priser.

 

Ta kontakt for tilbud dersom du ønsker fri befaring eller kvadratmeter-pris. Vi utfører oppdrag på Haugalandet, Bømlo og Etne / Skånevik

 

 

 

Før du velger å legge asfalt bør du tenke på underlaget:

  • Det bør ikke være ujevnheter eller humper i underlaget, da det koster ekstra asfalt å fylle igjen.
  • Underlaget bør ha helling på ca 1,5 %, dvs. 1,5 cm pr. meter. Dette for å unngå vannpytter.
  • Underlaget bør bestå av komprimert veigrus eller asfalt.
  • Det bør ikke gro ugress i underlaget. For eksempel vil løvetann bryte rett gjennom asfalten.
  • Det bør ikke være større steiner på toppen av underlaget, da de kan lage ujevnheter ved teleløsning.
  • På befaring avgjør vi hva behovet er for arbeid i forkant av asfalteringen. Dette kan være sprøyte med gift, masseuskifte underlaget, avretting med veigrus eller asfalt.

 

Hovedsakelig håndlegger vi gårdstun og maskinlegger vei. Vanlig asfalttykkelse er ca 4,5 cm. Asfalttype som brukes mest på gårdstun er Agb 8, vei Agb 11, industri Agb 16. Nummeret indikerer størrelsen på stein i asfalten.