↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 70 05 80

Faks: 52 70 05 81

Besøksadresse

Svehaugstemmen 1
5535 HAUGESUND
  1. Beskrivelse
  2. Reparasjoner/sertifisering
  3. Service
  4. Produkter

ElektroDrift as er et elektroverksted og elektroinstallatør på Svehaug, sør-øst for Haugesund sentrum. Vi holder til i eget bygg med verksted, lager, butikk og kontorer.

 

Vi tilbyr produkter og tjenester for våre kunder innen landbasert industri, shipping, offshore og andre næringer.

ElektroDrift ble etablert i 1953 i et verkstedlokale ved Skoglandskaien i sørenden av Smedasundet i Haugesund sentrum. Firma holdt til i dette området i tre forskjellige lokaler frem til 2003.

 

I 2003 flyttet vi fra trange lokaler i Haugesund sentrum til større lokaler i et nyrenovert industribygg på Svehaug. Vi øket vår kapasitet betydelig for å kunne ta i mot større og tyngre elektromaskiner med ny traverskran, ny utbrenning/tørke-ovn og andre maskiner/utstyr.

ElektroDrift har 60 års erfaring som elektromekanisk verksted.

Firmaet har i dag 8 ansatte. Våre ansatte har flerfaglig erfaring og kompetanse fra arbeid med elektromaskiner, mekanisk arbeid, elektro og automasjon.

 

I 2008 fikk vi nytt organisasjonsnummer da vi foretok en omorganisering av virksomheten. Det ble etablert en konsernstruktur ved holdingselskapet ElektroDrift Holding as som konsernspiss og hvor virksomheten i ElektroDrift as ble fordelt ved fisjon på de to datterselskapene ElektroDrift Eiendom as og ElektroDrift as.