↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

977 55 300

Faks: 52 70 03 71

Besøksadresse

Kvalamarka 22
5514 HAUGESUND
  1. Beskrivelse
  2. Porter / Vegbommer
  3. Brukere
  4. Gjerder

VELKOMMEN TIL OSS I HYDREA AS

Hydrea AS leverer komplette løsninger innen fysisk områdesikring, her kan nevnes gjerder, porter, personsperrer for bygg , ISPS sikring for havneområder, og er markedsleder i sikring av industriområder. Samtidig som høy teknisk kompetanse og evnen til å tilby skreddersydde løsninger er vår styrke, er vi også markedstilpasset ved å tilby kostnadseffektive ferdige løsninger fra Europa, Afrika, og Asia.

Hydrea produserer og tilpasser løsningene selv. Selskapet har en egen utviklingsavdeling, og er innovatører i bransjen med å tilby ATEX sikring (AThospheric EXplosive - særlig for petroleums installasjoner med spesielle sikkerhetskrav), og komplette mobile portsystemer som kan monteres operative i løpet av få timer (plug&play). Vår erfaring fra 37 års virksomhet er deres garanti, spør om referanseliste.