↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

404 64 633

Besøksadresse

Longhammarvegen 7
5536 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

a.Oddenes Eftf. er et blikk og kobberslagerverksted som har eksistert siden 1939 og er således Haugesund eldste.Nåværende eiere har drevet firma siden 1980.

Firma produserer og leverer tynnplateartikler i hovedsak til bygningsindustrien, utfører  vedlikeholdsarbeid  etc.på bolighus samt montasje av boligventilasjon i nybygg. Har vært det ledende firma innen båndtekking på tak/fasade.Lagerfører takrenner/nedløp samt ulike tynnplater  sink, kobber,  galvanisert, plastbelagte plater - etc.

  • Firma er godkjent opplæringsbedrift
  • Firma har sentral godkjenning for ansvarsrett klasse 2 i følgende:
  • Utførelse av montering fasadekledning
  • Utførelse av taktekkingsarbeid
  • Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk
  • Utførelse av ventilasjon og klimainstallasjoner