↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 85 90 05
926 32 316

Faks: 52 83 52 66

Besøksadresse

Utvik
4262 AVALDSNES
  1. Beskrivelse

Velkommen til Stiftelsen Karmsund ABR-Senter!

Stiftelsen Karmsund ABR-Senter ble dannet i 1991 og er en felles kristen stiftelse. Vi har i dag 4 avdelinger på 2 steder og har i dag hele behandlingskjeden innen rusomsorg.

Våre hovedformål er:

- Behandle rusmisbrukere og føre dem tilbake til et normalt liv i samfunnet
- Arbeidstreningsavdeling
- Avdeling med brukthandel, båtbutikk, verksted, bilverksted, catering og utegruppe
- Forebyggende opplysningsarbeid i ungdomsklubber/skoler/foreninger og lag
- Karmsund ABR-Senter har et godt faglig personale på avdelingene.


Om oss

Stiftelsen Karmsund ABR-Senter ble dannet i 1991 og er en felles kristen stiftelse.

Vi har i dag 4 avdelinger på 2 steder og har i dag hele behandlingskjeden innen rusomsorg:  
- Juvåsen Ressurssenter, Sand. Inntak, vent og motivasjon
- Avaldsnes Ressurssenter. Spesialisert døgnsbehandling, godkjent av Helse Vest.
Tuastad Gård er et videreførings-, vente- og motivasjons senter.
- Skånevik Bu og omsorgssenter  er beregnet for personer som ikke klarer å bo for seg selv og trenger videre støtte og et rusfritt fellesskap for å klare seg videre uten rus. 
  
- Arbeidstreningssenter. Ettervern, oppfølging for rusmisbruker.


Vi har hele behandlingskjeden fra inntak, vent og motivasjon via døgnsbehandling innen spesialisthelsetjeneste til ettervern og oppfølging.
Ettervern og oppfølging med selvhjelpgrupper, familiegrupper og musikkgruppe.

Vi tar også inn personer for medikamentbehandling.


Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon!