↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 82 11 44

Besøksadresse

Hauskevågvegen 4
4260 TORVASTAD
  1. Beskrivelse

Om oss

Ring/mail oss på forhånd for å sjekke om banen er opptatt pga turneringer etc.

For tiden bruker vi hverken greenfeebooking eller ballrenne. Er banen ledig møter dere opp og må vanligvis ikke stå i kø for å slippe ut på banen. Gå imidlertid alltid innom proshop og skriv deg inn før du går ut. Dette gjelder både medlemmer og greenfeegjester.