↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 81 44 70

Faks: 52 81 44 71

Besøksadresse

Storasundvegen 267
4260 TORVASTAD
  1. Beskrivelse

Fra vårt tankanlegg på Storesund, Karmøy leverer vi drivstoff og smøremidler til kystflåten, fiskeflåten, supply båter, seismikk, oppdrett, passasjerbåter/ferger og verksteder.

Vi leverer også drivstoff, smøremidler og annet til landbasert næringsvirksomhet.

 

Vi kan også tilby levering av drivstoff med bunkersbåt og tankbil.

 

UREA leverer vi direkte fra egen tank mens du bunkrer.

 

Vi er en av de største leverandørene av Mobil-smøremidler i Norge, og vi har det største smøroljelageret mellom Bergen og Gøteborg.  Våre kvalitetsprodukter kan vi også tilby langs kysten gjennom våre samarbeidspartnere.

Vi har et bredt utvalg av vaskemidler og avfettingsprodukter. 

Gjennom vårt kontaktnett leverer vi også bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

 

Vi ønsker å skape gode kunderelasjoner gjennom god service, kunnskap, erfaring og produkter av høy kvalitet.

 

Vår kunnskap er din trygghet.