↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 76 82 03
908 70 379

Faks: 53 76 94 63

Besøksadresse

Ølensvåg
5582 ØLENSVÅG
 1. BeskrivelseDet mest alvorlege og triste som skjer oss i livet er når vi mister ein som står oss nær.
I Ølen Begravelsesbyrå as har vi som mål at dei pårørande opplever at deira behov vert ivaretatt i samsvar med avtale og på ein medmenneskelig og respektfull måte.Vi dekker heile Vindafjord kommune.

Vi vil etter beste evne bidra til ei verdig gravferd, og være en avlastning for den nærmeste familien i tida etter at ein nær slektning har gått bort.

Nokre av våre tenester:

 • Døgnopen telefonteneste
 • Henteteneste ved dødsfall i heimen
 • Konferanse i våre lokalar, i dykkar heim eller pr. telefon
 • Stell av avdøde samt nedlegging i kiste
 • Ordning av formalitetar - melding av dødsfall til skifteretten, søknad om gravferdsstønad m.m.
 • Formidling av dødsannonsar
 • Syning/båreandakt
 • Formidling av kontakt med prest eller taler
 • Kontakt med kyrkjer og kapell
 • Formidling av organist, solistar og forsongarar
 • Utforming og trykking av program og takkekort
 • Formidling av Blomar/dekorasjonar
 • Kister og tilbehør
 • Askeurner
 • Minnesamvær/catering
 • Bestilling av og vidareformidling av tidspunkt for urnenedsetting
 • Gravmonument - inskripsjon på og/eller istandsetting av eksisterande monument (formidling)
 • Midlertidig gravmonument (trekors)
 • Utstyr til grava
 • Transport av kiste/urne i inn- og utland


Ta kontakt for nærmare informasjon, vi hjelper deg gjerne.