↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 70 379

Besøksadresse

Haukelidvegen 659
5582 ØLENSVÅG
 1. Beskrivelse

Det mest alvorlege og triste som skjer oss i livet er når vi mister ein som står oss nær.

 

Vi ynskjer å være til hjelp for dei næraste i tida etter at ein nær slektning eller ven har gått bort.

I Ølen begravelsesbyrå AS, Suldal og Sauda gravferdsbyrå har vi som mål at dei pårørande opplever at deira behov vert ivaretatt i samsvar med avtale og på ein medmenneskelig og respektfull måte.

 

Vi ynskjer å rettleia våre klientar mot eit så godt resultat som mulig og vi legg vekt på personleg oppfølging ved kvart enkelt oppdrag.

Vi som begravelsesbyrå i Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal og Tysvær tar på oss alle oppdrag og vi finn gode løysingar tilpassa den enkelte sitt ynskje.

 

Ølen begravelsesbyrå er medlem i organisasjonen Virke gravferd som er vår samarbeids-partnar og støttespelar i ulike samanhengar. Vi forpliktet oss til å utføre vårt arbeid med hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

Vi er pålagt taushetsplikt med hensyn til personlige forhold. Vi etterstreber å utøve alle deler av yrkesutførelsen med verdighet både med tanke på den avdøde og de pårørende.

 

 

Ølen begravelsesbyrå vil etter beste evne bidra til ei verdig gravferd, og være en avlastning for den nærmeste familien i tida etter at ein nær slektning har gått bort.

 • Henteteneste ved dødsfall i heimen
 • Konferanse i våre lokalar, i dykkar heim eller pr. telefon
 • Stell av avdøde samt nedlegging i kiste
 • Ordning av formalitetar melding av dødsfall til skifteretten, søknad om gravferdsstønad m.m.
 • Formidling av dødsannonsar/takkeannonsar
 • Syning/båreandakt
 • Formidling av kontakt med prest eller taler
 • Kontakt med kyrkjer og kapell
 • Formidling av organist, solistar og forsongarar
 • Utforming og trykking av program
 • Formidling av Blomar/dekorasjonar
 • Kister og tilbehør
 • Askeurner
 • Minnesamvær/catering
 • Bestilling av og vidareformidling av tidspunkt for urnenedsetting
 • Gravmonument inskripsjon på og/eller istandsetting av eksisterande monument (formidling)
 • Midlertidig gravmonument (trekors) Utstyr til grava
 • Transport av kiste/urne i inn- og utland