↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 11 07 16
481 39 281

Besøksadresse

Kalstøvegen 25
4264 KVALAVÅG
  1. Beskrivelse
  2. Stilling ledig

Kvalavåg ligger idyllisk til på vestkysten av Karmøy kommune  i Rogaland. Sjarmerende strender og viker, skog, hauger og knauser preger landskapet. Kvalavåg er ei levende bygd som de siste fem årene har hatt en befolkningsvekst på over 20 prosent. Her finner du nærbutikk med post, interiørbutikk, kafé, bedehus, grendehus, nytt byggefelt, volleyballbane, BMX-bane, flotte turområder, barnehage og ikke minst Kvalavåg Montessoriskole.

Til tross for landlige omgivelser har Kvalavåg en sentral beliggenhet. Haugesund lufthavn er bare en 10 minutters biltur unna. Både dagligvarer og gaveartikler får du kjøpt i nærbutikken. Er det andre ting du trenger, er det kort vei til både Kopervik (10 km), Oasen Storsenter (10 km) og Haugesund sentrum (15 km). Enda nærmere ligger Avaldsnes, hvor det tilbys fritidsaktiviteter som f.eks. allidrett, barnekor, drill og dans.

Det som fremfor alt karakteriserer Kvalavåg, er fellesskap og dugnadsånd. Flotte turstier er laget på dugnad. Det samme er sykkelbanen og sandvolleybanen, og folk stiller mer enn gjerne opp for å stelle i stand fellesarrangementer. Et eksempel er sankthansfeiringen, som omfatter bål, forestilling, talentkonkurranse, kiosksalg og mye mer.

En aktiv og engasjert velforening bidrar sterkt til samhold i bygda ved blant annet å arrangere årlige høst- og vårmarsjer, som avsluttes med god middag og dessert på grendehuset. Bygda kan også skilte med storstilt 17.-maifeiring og eget tog med korps og drilljenter. Andre arrangementer i bygda er julemarked ved butikken, juletrefest, bedehusbasar, vannsportens dag, swingkurs og gatefest.

 

 

Kvalavåg montessoriskole er en barneskole på vestsiden av Karmøy nær flyplassen. Kvalavåg ligger naturfint til med et fantastisk hav på den ene siden og fri natur på den andre. Vi har 61 elever fra 1.-7.klasse. Skolen er en heldagsskole. Ved å være en heldagsskole har man plass til mye spennende. Elevene får felles lunsj og skolefrukt på skolen 5 av 5 dager. Som oftest i form av brødmat som elevene selv ordner til. Maten bli etterfulgt av en time fysisk aktivitet alle dager. Ettersom det er en heldagsskole så er det også valgt å være en leksefri skole.

Når det først ble opprettet skole i Kvalavåg vet vi ikke, men protokollene går tilbake til året 1856. Da som en omgangsskole mellom flere bygder . I 1867 ble det fast skole med eget skolehus i Kvalavåg. Under 2.verdenskrig måtte elevene flytte ettersom tyskerene brukte skolen. Dagens skolebygg stod ferdig i 1952 med en større utbygging i 1985. Skolen ble pusset opp sist i 2012.

 

I 2010 ble det vedtatt av kommunen å legge ned skolen. Da ble det besluttet i bygda å gå for Montessoriskole.  Kvalavåg Montessoriskole ble opprettet samtidig som at skolebygget fikk en solid oppussing. Ved oppstarten av Montessoriskolen fikk man en skole som økte i elevtall og med en solid forankring i bygda.

 

 

Montessori

Montessoripedagogikk og filosofi

Maria Montessoris pedagogiske arbeid begynte ved opprettelsen av den første Casa dei Bambini. Her ble barna nøye observert og pedagogikken utviklet seg gradvis. Etter den store suksessen med den første barnehagen/skolen åpnet Maria Montessori snart nye skoler, og i dag finnes montessoriskoler over hele verden. 

Maria Montessori grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden ikke bare andre mennesker, men like viktig er det å respektere naturen og miljøet rundt seg. Maria Montessori studerte barnas utviklingsfaser og identifiserte ulike trinn i hvert enkelt barns utvikling. Tempo og intensitet i denne utviklingen varierer selvsagt fra barn til barn, men alle barn har perioder hvor de har en nærmest absorberende måte å lære på, og de har faser hvor de er spesielt mottakelig for enkelt fag. Nettopp da skal innlæringen være tilgjengelig. Det betyr at undervisningen må være lagt opp individuelt og være mye basert på barnets eget initiativ.

 

Læreren har en rolle som veileder og inspirator i et nøye strukturert og tilrettelagt klasserom. Et montessoriklasserom er annerledes enn et vanlig klasserom. Det er ikke skolepulter i vanlig forstand. Det er heller ikke noe kateter og tavle. Barna arbeider i grupper eller enkeltvis, ved et bord eller på gulvet avhengig av hva det materiellet de arbeider med krever. Barna bruker spesiallaget materiell. Hvert materiell bygger videre på arbeidet barna har gjort tidligere. Hensikten med materiellet er å hjelpe barna til konkret å forstå abstrakte begreper. For at barn skal lære seg å ta ansvar for ting og lære seg å dele med andre og vente på tur, finnes det ikke mange eksemplarer av hvert materiell i klasserommet. Etter bruk skal materiellet settes tilbake på plass i den stand det ble hentet. 

Barna i en montessoriskole går i aldersblandede grupper. Mari Montessori mente at skolen i så stor grad som mulig burde gjenspeile den virkelige verden. Hun mente at i det virkelige samfunnet er barn med forskjellig alder sammen med hverandre. Den naturlige aldersblandingen må også gjenspeiles i klasserommet. Da gis det rom for at barna hjelper og lærer hverandre på en naturlig måte.Barnet skal utvikle selvtillit og tro på seg selv. Det utvikles en plan for og i samarbeid med det enkelte barn, slik at den individuelle utviklingen danner grunnlag for barnets følelse av seg selv.

Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot hverandre. Det enkelte barn får den oppfølging det har behov for, uten at dette fører til at andre i klassen sinkes. Samtidig har barnet mulighet for å utvikle seg på flere felter.Et annet viktig element i montessoripedagogikken er det helhetsmessige synet på læring. Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 60 minutter av gangen. Barnet kan arbeide så lenge det ønsker med et område. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gir vi barna mulighet til å konsentrere og fordype seg.