↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 11 07 16
481 39 281

Besøksadresse

Langehaugvegen 11
4264 KVALAVÅG
  1. Beskrivelse
  2. Stilling ledig

Kvalavåg Montessoriskole

Kvalavåg Montessoriskole er godkjent for 70 elever og er åpen for alle!

Skolen drives på privat basis og ut fra Maria Montessoris filosofi og pedagogiske prinsipper.
I et tilrettelagt miljø lærer elevene å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring.

Kvalavåg Montessoriskole er en heldagsskole fra kl. 0830?1430.

Fokuset er først og fremst på læring, og for at elevene skal få best mulig utbytte av arbeidet
har de behov for lange arbeidsøkter. Øktene varer i 1.5 - 3 timer
og gir anledning til fordypning og konsentrasjon. Midt på dagen har elevene en halvtime
lunsjpause og 1 time utetid.

Undervisning:

Observasjoner
Montessorilæreren bruker observasjon aktivt for å hjelpe elevene i den personlige, faglige
og sosiale utviklingen.

Læreplan
Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som er utviklet av Norsk Montessoriforbund: Læreplan for montessoriskolen ? fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår.

Tilsyn utenfor undervisningstiden
Skolen er en heldagsskole som er åpen mellom kl 08.00 - 16.00. Undervisingen foregår mellom
kl 8.30 - 14.30.
Før og etter undervisningstiden har elevene mulighet til å være på skolen under tilsyn av pedagogisk personell. 
I tilsynstiden varieres det på å være ute og inne. Når man er inne så tar man i bruk biblioteket.