↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

400 01 774

Besøksadresse

Eikeskogvegen 78
5570 AKSDAL
  1. Beskrivelse

Langsiktighet i HMS arbeidet vil gi gode resultater i virksomheten, både økonomisk og på det menneskelige nivå.
HMS er en investering som lønner seg

DU TRENGER EN PARTNER PÅ HMS ARBEID!
Riktig opplæring og god internkontroll på arbeidsplassen gir økt trivsel og motivasjon noe som skaper grunnlag for de beste resultater i din bedrift.
Gjennom systematisk samarbeid og utviklingspotensial har vi fokus på forbedringer som skaper varige verdier og kompetanseheving for alle ansatte i en virksomhet.
Det er de ansatte som er bedriftens viktigste ressurs og skaper verdier som kan bidra til å sikre arbeidsplasser.

Vårt mål er at vi skal jobbe med menneskene i en virksomhet.

MELLOMLEDERROLLEN I ET HMS PERSPEKTIV
Utfordringen kan være stor fra ansatt til mellomleder og vi kan hjelpe med verktøy for å hjelpe i rollen
Målgruppe er mellomleder, formenn og andre med begrenset personalansvar
Ved bruk av forelesing, coaching og refleksjon settes fokus på mellomleders rolle i et HMS perspektiv

FAGKURS PRAKTISK RISIKOVURDERING
Praktisk innføring i risikovurdering på egen arbeidsplass
Gir de ansatte en grunnleggende innføring i risikoforståelse
Ved bruk av praktiske eksempler, reduseres faren for at hendelser skjer

SIKKERHETSSTUDIE
Observasjon av hms arbeidet for å avdekke gap mellom ønsket og virkelig handling
Skape holdningsendring blant de ansatte for sikker utførelse av arbeid

Økt fokus på sikkerhet
Økt forståelse for samhandling på arbeidplassen
Lavere sykefravær
Lavere kostnader på skader
Kunnskapsheving om eget arbeid

Målgruppe er virksomheter som ønsker å befeste sitt positive hms arbeid

GRUNNLEGGENDE HMS
Grunnleggende hms arbeid satt i system
Skape en felles forståelse for hms arbeidet i egen virksomhet
Tilpasses din virksomhet