↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 76 73 00

Besøksadresse

Bjoa
5584 BJOA
 1. Beskrivelse

Velkommen til T.Sandsgård Anlegg AS
T.Sandsgård Anlegg AS ble startet i 1964 som enkeltmannsforetak av Torvald Sandsgård. Utstyrt med traktorgraver var det arbeid for skogreisingen og dyrkingsarbeid for bønder som var hovedgeskjeft. I 2005 gikk firmaet over til AS, og er stadig i utvikling. Firmaet eies og drives idag av Torgeir Sandsgård. Arbeidet består av feltutbygging for hytter og hus. Tomtearbeid, boring og sprenging, grøfter for fiber/breiband og dyrkingsarbeid. Våre ansatte har yrkesstolthet og er blant de beste i bransjen. Dette viser igjen i arbeidet det utfører.

Entreprenør tjenester

 • Forslag til løsninger
 • Masseberegning
 • Utstikking/innmåling tomter ect.
 • Mindre prosjekteringsarbeider
 • Levering av grus, singel, sand, pukk, stein og jord


Spesialisert på:

 • Oppjustering av private og kommunale veier.
 • Tomter fra urørt terreng til ferdig hage/uteareal.
 • Dyrking, nydyrking, rehabilitering og profilering.
 • Muring med naturstein.
 • Kabelgrøfter for bredbånd utbygging.
 • Sprengingsarbeid.


Graving

 • Påtar oss opparbeiding av tomter til hus, hytter og industri.
 • Utbygging av hyttefelt, boligfelt og industriområder.
 • Grøfter for VA, kabel og drenering.
 • Vann anlegg.
 • Veibygging for privat, offentlig og jordbruk.
 • Dyrking.
 • Småbåthavner, brygger og molo.


Sprenging og Fjellarbeider

 • Vi utfører alle boring og sprengingsarbeider for grøfter, tomter, veier og mindre steinbrudd.
 • Der vi ikke kan bore og sprenge, eller jobben er for liten, pigger vi fjellet bort med meisler i forskjellige størrelser. Alt etter jobbens omfang.


Transport

 • Vi transporterer alle masser som må til eller fra for å få jobben gjort med lastebil og dumper.
 • Maskiner og utstyr transporteres med lastebil og maskinhenger.


Sortering

 • Vi sorterer jord, morene, sams-masse, knust fjell og sprengstein med eget mobilt grovsorteringsverk.
 • Verket er godt egnet til å sortere knust fjell direkte etter knuser.


Torgeir Sandsgård
Driftssjef, skytebas og maskinfører
Utdanning: Fagbrev som maskinfører og
Teknisk fagskole - bygg og anlegg
Mob: 952 29 320

Lasse Hauge
Reperatør, maskinfører og lastebilsjåfør
Utdanning: Fagbrev som reperatør.
Mob: 951 76 916

Arne Mjølkarlid
Sprengingsarbeider og reperatør
Utdanning: Mekaniske fag
Mob: 943 45 481

Willy Teimann
Lastebilsjåfør
Utdanning: Fagbrev som skipsmekanikker
Mob: 901 27 064

Fredric Steinsøy
Anleggsarbeider
Utdanning: Agronom
Mob: 991 52 275

Øystein Sandsgård
Maskinfører og reperatør i 20% stilling.
Ellers driver Øystein som storbonde.
Utdanning: Fagbrev som landbruksmekanikker
Mob: 454 21 994

Marianne Vee
Kontormedarbeider regnskap og lønn
Utdanning: Revisor. Høgskolen i Stavanger
Mob: 472 32 657

KONTAKT OSS
T.Sandsgård Anlegg AS
Apalvikfeltet 24
5584 Bjoa

Tlf. Kontor: 53 76 73 00
Fax: 53 76 70 54
Mob: 952 29 320 ( Torgeir Sandsgård)
Email: torgeir@sandsgard.no