↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

991 59 658

Besøksadresse

Solvangveien 17
5519 HAUGESUND
  1. Beskrivelse
  2. Kurs
  3. Gruppeterapi
  4. Parterapi
  5. Individualterapi
  6. Qigong
  7. Gelstaltterapi

Gestaltterapi & Qigong

Gestaltterapi og qigong er anerkjente metoder som bidrar til økt livskvalitet og bedre helse, samtidig får du hjelp til å bli mer den du virkelig er!

Eva C. Bauer-Nilsen

Som gestaltterapeut og qigonglærer er jeg opptatt av potensialet i å være til stede i livet. Det er gjennom tilstedeværelse, her og nå, vi kan erfare og bli kjent med oss selv som unike sjeler, finne svar, og ta valgene som vil gi oss et balansert og meningsfylt liv.

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

Gestaltterapi og qigong er anerkjente metoder som bidrar til økt livskvalitet og bedre helse, samtidig får du hjelp til å bli mer den du virkelig er!

Min erfaring som terapeut er at vi er spesialister på oss selv, men trenger hjelp og støtte til å bevisstgjøre og synliggjøre denne kunnskapen. Når vi begynner å se oss selv som de unike og vakre sjelene vi er, blir det lettere å ta seg selv på alvor, bryte vaner og mønstre som hindrer oss i å være oss selv. Slik kan vi lettere oppnå et liv i balanse. Gestaltterapi og qigong er hver for seg, eller sammen, fantastiske hjelpemidler på denne reisen til å bli mer seg selv, til stede i livet, og til å finne den naturlige balansen i livet!

Jeg var ferdig utdannet gestaltterapeut i 2001, og holder nå på med instituttes 2- årige videreutdanning. Siden 2000 har jeg jobbet med individualklienter, par og ulike grupper. Jeg begynte å utdanne meg til qigonglærer i 2002, og har hatt egen virksomhet i qigong siden 2005.  Jeg går kontinuerlig i lære hos qigongmester Pierre Marleau.

Mindfulness praksis og teori har de siste årene blitt en viktig del av livet mitt, både gjennom egen selvutvikling, qigontrening og  gestaltterapi. Min qigonglærer og åndelige veileder Pierre Marleau har vært en stor inspirasjonskilde i denne sammenheng, sammen med Carl Showalter som har inspirert meg gjennom kurs og samtaler siden 2006. I løpet av mitt voksne liv har det gradvis blitt vekket en lengsel etter å erfare mer av kraften i å være til stede her og nå, og oppleve den indre stillheten og gleden som alltid er der bak teppet av tanker. Jeg er meget takknemlig for å ha blitt inspirert til å søke den « indre veien». Andre som har inspirert meg på denne veien er forfatter og åndelig veileder Eckhart Tolle, forfattere og mindfulness-lærere som blant annet Jon Kabat-Zinn, Michael de Vibe, Andries J. Kroese og Viggo Johansen.

Jeg er lektor i idrettsfag med hovedfag/mastergrad innen sosialpsykologi. Jeg har også 1 avd. spesialpedagogikk, og er utdannet adjunkt i kroppsøvning og idrett med spesialpedagogikk som fordypning.

Jeg har tatt CST 1 og 2 i kraniosakralterapi ved Upledeger Institute. Jeg har også tatt diverse utdanninger og kurs i selvutvikling og spiritualitet.

Jeg har yrkeserfaring blant annet fra rusomsorgen, psykiatrien, ungdomsskolen og som Høgskolelektor. Jeg har vært studieveileder for psykosynteseutdanningen ved Norsk Institutt for Psykosyntese, NIP. I mange år har har jeg jobbet som aerobicintruktør og hatt ansvaret for fagutvikling og utdanning av instruktører i aerobic for Norges Gymnastikk og Turnforbund. Jeg har også fordypet meg i dans som terapi (Fem Rytmer), og har undervist og ledet grupper i dette over flere år.

Jeg tilbyr:
? Terapi og Coaching for enkeltpersoner, par og grupper.
? Ukentlige qigonggrupper
? Helgkurs i Yellow Pearl Qigon
? Kurs i Mindfulness

Høsten 2011 startet vi opp i nyoppussede lokaler i Solvangveien 17, og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. Lokalet har nå blitt døpt "Tilstedeværelse" og vi ønsker at dette stedet skal være en liten oase for mennesker som lengter etter ro, harmoni og balanse i livet sitt. Målet er å få til en liten plass i Haugesund som kan være et fristed fra stress og ytre krav. En plass hvor mennesker kan komme og senke skuldrene, få ro og stillhet til å søke innover i seg selv og samtidig få aktiviteter som styrker og stimulerer den fysiske kroppen.