↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 77 89 70

Besøksadresse

Eikeskogveien 23
5570 AKSDAL
  1. Beskrivelse

Vi leier ut utstyr, verktøy og maskiner til store og små bedrifter, samt folk flest.

Vi skal bli Norges beste nabo!

Formål
Vi leier ut utstyr, verktøy og maskiner, til store og små bedrifter, samt folk flest. Glade og fornøyde kunder skal sikre en sunn og voksende forretningsdrift. Vi skal sette folk i stand til å klare seg selv.

Verdigrunnlag
Vi er grundige, kunnskapsrike, miljøbevisste og folkelige. Vi tror at store ting skjer der begeistring er drivkraft.

Kultur
Summen av visjon og verdigrunnlag skal danne utgangspunkt for vår kultur. Folk skal kjenne det i sjelen at de har med Den Aller Beste Naboen å gjøre, enten de er ansatte, kunder leverandører eller andre.