↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 91 91 19
901 68 966

Besøksadresse

Engelsminnegata 16B
4008 STAVANGER
  1. Beskrivelse

Vi leverer følgende tjenester:

  • Gratis befaring når kundens ønsker det.
  • Brønnboring for grunnvann / drikkevann: Både i løsmasse og fjell.
  • Horisontalboring: Gjennomboring av stålrør under vei. Mye enklere og billigere enn å grave opp veien.
  • Horisontalboring: Retningsstyrt boring i fjell.
  • Energibrønn: Boring og montering av kollektor for varmepumper.
  • Fundamentboring: Boring for bygg på bløt grunn (boring av stålrør ned i fjell.)
  • Hydraulisk sprengning av brønn / rennsing av brønn.
  • Vi leverer pumper og utstyr av beste kvalitet.
  • Service på eksisterende pumpeanlegg.


Spesialmaskin for kjøring i BLØTT TERRENG OG SNØ , Morooka  beltegående maskin med 1 meter brede belter i gummi !

BE om spesialtilbud der INGEN andre kommer frem !