↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 82 59 00

Besøksadresse

Mulagata 30
5580 ØLEN
  1. Beskrivelse

SYSCO Finans gjør hverdagen enklere med smart økonomistyring. Vi tilbyr bedrifter tjenester innenfor økonomi og administrasjon.

Vi realiserer synergier mellom IT og økonomistyring.
Med dagens of fremtidens digitale muligheter er det ikke bare en fordel, men en nødvendighet å beherske begge områder like godt. Vi tilbyr derfor komplette tjenester og produkter med nødvendig fleksiblitet for å dekke alle eksisterende og nye kunder sine behov. Vi er markedsledende i Norge med vår egenutviklede bransjeløsning for e-everk og planlegger flere slike spennende løsninger i tiden fremover. En bransjeløsning knytter de ulike prosessene tettere sammen slik at kunden får bedre oversikt, samt en mer effektiv daglig drift.

Hovedfokuset vårt er å gjøre hverdagen enklere med smart økonomistyring

  • Regnskap & rådgivning
  • Skatt og avgift
  • ERP systemer, kundetilpasset
  • System for lønnsomhetsanalyse
  • Bransjeløsninger
  • Rapportering