↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 91 614

Besøksadresse

Meieriplassen
5590 ETNE
  1. Beskrivelse

Vigor Bygg AS er et nyetablert selskap, og er en fusjon av byggevirksomheten til Tungesvik Bygg AS og Byggefirma Kjetil Nedreskår AS i Skånevik. Eierne har betydelig kompetanse innen oppføring av bygg som tas med inn i det nye selskapet.
Vigor Bygg har fra oppstart 10 ansatte og en ordrereserve på mnok 35 innen forretningsområdene næringsbygg, hytter og boliger. Byggeaktiviteten er hovedsakelig på Haugalandet, Seljestad og i Etne kommune.

Vigor har en betydelig kompetanse innen oppføring av bygg og rehabilitering.

Velkommen til nye og gamle kunder!