↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 70 18 00

Besøksadresse

Nygårdsvegen 6
5515 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Norsk Medisinsk Senter har blitt Gard Helsehus

For 3,5 år siden flyttet allmennlege Rune Dramsdahl virksomheten sin fra Ørnen legesenter i Kirkegata til Norsk Medisinsk Senter på Gardsenteret. Dramsdahl sier til Karmsund Avis at det nå er lagt et godt grunnlag for å videreutvikle det tverrfaglige miljøet i hele annenetasjen på Gardsenteret sammen med gode medarbeidere og kollegaer. I dag har fem allmennleger sin praksis her. Senteret har to gynekologer, øyelege, øre-, nese- og halsspesialist med tilknyttet hørselssentral og to audiografer; fire fysioterapeuter samt en gestaltterapeut som tilbyr samtaleterapi.

Alle er selvstendige enheter som jobber hver for seg under felles paraply. En av allmennlegene opprettholder den private daglegevakten. Dette tilbudet har senteret gitt i en årrekke til dem som sliter med å komme raskt inn hos fastlegen sin eller som er tilreisende uten fast legetilhørighet i regionen.

Senteret er utstyrt med en topp moderne operasjonssal som i dag benyttes til større operasjoner blant annet innenfor plastikk-kirurgi, der Klinikk Haugesund er største leietaker.