↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

975 41 528

Besøksadresse

Wessels gate 67
4008 STAVANGER
 1. Beskrivelse

Per Birkeland er utdannet sosionom fra Stavanger med 20 års sosialfaglig erfaring fra egen praksis i - tillegg til lang livserfaring.

Sammen med erfaring også fra rettsapparatet og bistand til nærmere 2000 personer i privat praksis er med på å sikre rimelig god sosialfaglig kvalitet. Tjenestene er tilrettelagt både for face to face, fjerntjeneste og hjemmebesøk- og følger sosialfaglige, juridiske og etiske normer.

Tjenestene er taushetsbelagt i henhold til blant annet Forvaltningslovens bestemmelser. Ansatte hos oss har også taushetsplikt selv om vedkommende slutter i stillingen. I likhet med blant annet leger og psykologer kan rettsapparatet i visse tilfeller oppheve taushetsplikten.

Firmaet har hatt en høy andel av fornøyde klienter gjennom 20 års egenpraksis

Tjenester
1.Sosialfaglig allmenpraksis(Opprettet 1996)

 • Endringspotensiale
 • Livskvalitet
 • Trygghet, ensomhet og livsglede


2.NAV bistand
Bistand som fullmektig

3.Barnevern
Bistand som fullmektig

4.Psykoterapi I samtale terapi (humanistisk modell)
Løsningsfokusert korttidsterapi

 • Vektreduksjon
 • Konflikter
 • Livskrise
 • Depresjon
 • Samlivsbistand


5. Seniorrådgivning

 • Samtaleterapi
 • Ensomhet
 • Depresjon
 • Angst


6. Avlastnings- og tilsyn i hjemmet

 • Eldre, ensomme og lettere funksjonshemmede
 • Samtaleterapi og livskvalitet
 • Tilrettelagt fysisk aktivitet
 • Vaktordning


7. Forelesing og undervisning
8. Hjemmebesøk- dag/ kveld
9. Akutt- og krisehjelp  -24 timer døgnvakt


Om tjenestene
Løsningsorientert korttidsterapi (psykoterapi) kan avhjelpe hverdagsstress og lære deg å mestre din egen livssituasjon. God bistand til rett tid kan spare deg for mange fallgruver, tapt tid, ergrelser og feil valg. Du har muligheter til å lære å ta riktige livsjusteringer som kan gi økt livskvalitet og glede i livet - og samtidig bli bedre på å takle og begrense smerten og håpløsheten når livets nedturer treffer deg selv.

Ensomhet og samlivsbrudd kan oppleves like traumatisk som dødsfall i nær familie og vennekrets - og trengs ofte lang tid å bearbeide og komme gjennom. Jeg kan kanskje hjelpe deg å gjøre sorgen og savnet litt mindre smertefullt. God førstehjelp kan i det minste kanskje få deg til å «puste» igjen med egen hjelp. Men den «daglige pustehjelpen» får du ofte av venner og familie - for deretter å søke faglig bistand.

Seniorrådgivning, Avlastning og tilsyn i hjemmet er nye satsningsområder som vi regner med at mange vil kunne dra nytte av. Vi tenker på både arbeidsledige og pensjonister som sliter i hverdagen - og familien som trenger litt avlastning i et kanskje noe krevende tilsyn av familiemedlemmer - noe som kan gi trygghet og et pusterom for alle.

Vi kan også prøve å hjelpe de som føler de har noen ekstra kilo de skulle bli kvitt - men ikke helt klarer å få det til. Personlig nettverk og egen psyke spiller ofte en rolle her som vi vil fokusere på.
Både NAV systemet og Barnevernet kan for mange oppleves som både venn og fiende - både som hjelper og kontrollør. Jeg kan hjelpe deg og være din talsperson - slik at saken til slutt får et riktig utfall.

Akutt- og krisehjelp er utvidet til døgnvakt ved nærmere behov.

DU HAR BARE ETT LIV - ikke la det gå fløyten - spander heller litt livskvalitet og harmoni på deg selv - det har du godt av.