↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 96 667

Besøksadresse

Snarumsveien 643
3370 VIKERSUND
  1. Beskrivelse

Brønnboring
Vi finner gode løsninger for dine utfordringer

Brønnboring gir deg jevn og god vannforsyning. Med brønnboring henter du vann fra en renere og tryggere kilde.

Med vår lange erfaring gir vi deg boring og installasjon på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr også oppfølging og vedlikehold der dette er nødvendig. Vi kan tilby brønnboring over det meste av landet.


Energiboring
Spar penger og miljøet på samme tid

På kun 100 år har menneskenes energiforbruk sekstendoblet seg samtidig som luftforurensningen har femdoblet seg. Jo mer vi mennesker kan utnytte solenergi, jo bedre er det for miljøet. Ved å velge en varmepumpe som har varme produsert av sol som varmekilde, bidrar du til redusert miljøbelastning.
Når prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, er det godt å vite at 2/3 av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse endringene. Bergvarme utnytter varmen lagret i fjellet, og er den aller vanligste formen for grunnvarme.
Dypere enn 10 meter ned i fjellgrunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Sol- og geoenergi lagret i fjell hentes opp fra 150-300 meter dype energibrønner. Med varmepumpe løftes energien til ønsket temperaturnivå.En energibrønn er et miljøvennlig alternativ, fordi den genererer kraft uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som kan skade plante- og dyreliv. Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommerhalvåret. Man kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft. Oppførelse av en energibrønn er en engangsinvestering. Systemet krever lite eller intet vedlikehold og gir merkbare reduksjoner i utgifter til oppvarming etter kort tid.

Vi tilbyr både boring og installasjon av varmepumpe. Ta kontakt for gratis befaring.


Varmepumper
Hvordan fungerer varmepumpen?
Vi har laget en video som forklarer hvordan varmepumpen fungerer. Og som tar deg igjennom alle fordelene for både økonomi og miljø

Pumpeanlegg, installasjoner og vedlikehold
Vi gir deg gode tilbud på vedlikehold og oppfølging

Vi er stolte av jobben vår! Derfor følger vi gjerne opp og vedlikeholder de installasjonene vi har har utført.
En varmepumpeinstallasjon skal være en investering for mange år fremover. Den skal bare gå og gå.
En varmepumpe trenger lite tilsyn og heller ingen påfylling av brensel. bolig.

Om Værås brønnboring
Din erfarne brønnborer

Værås brønnboring tilbyr brønnboring, energiboring, pumpemontering, pumpeservice og trykking av brønner. Siden 1985 har vi levert jobber på høyt faglig nivå over store deler av landet.
Vi er stolte av å kunne tilby deg alt fra de enkleste hyttebrønnene med vannpost til komplekse energiboringsprosjekter med installasjon av komplette varmepumpeanlegg.

Ta gjerne kontakt med oss for gratis befaring og et uforpliktende tilbud!