↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 81 46 60

Besøksadresse

Øyavegen 9
4270 ÅKREHAMN
  1. Beskrivelse

Reidar Sund Revisjon AS ble stiftet i 2005 og ledes av Reidar Sund. Han startet egen revisjonsvirksomhet i 1991 med hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor på Karmøy. Virksomheten drives nå fra leide lokaler i idylliske omgivelser ved kaikanten i Åkrehamn.

Oppdrag i Stavanger betjenes uten eget avdelingskontor.

Vi er i dag 4 ansatte på revisjon samt en på deltid som dekker administrasjon og støttefunksjoner. Alle revisormedarbeiderne tar del i Den norske Revisorsforenings faglige oppdateringsprogram, noe som innebærer kontinuerlig kursing innenfor de aktuelle fagfeltene. Selskapet har ellers en klar målsetting om å bruke ressurser på kompetanseheving innen spesifikke bransjer, samt også gjennom kjøp av juridiske tjenester.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

  • lovbestemt revisjon for bekreftelse av årsregnskap
  • valg av selskapsformer
  • stiftelse av selskaper
  • fusjon/fisjon
  • skatte- og avgiftsrådgivning
  • overdragelse av bedrifter
  • arv- og generasjonsskifte


Vi har i dag en kundeportefølje på 250 foretak. Kundene utgjør små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer. Nedslagsfeltet er hovedsaklig Haugalandet, med hovedtyngde på Karmøy og i Haugesund. I tillegg betjenes oppdrag på Bømlo, i Oslo-regionen og i Stavanger-regionen.