↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 76 71 00

Besøksadresse

Haukelivegen 367
5574 SKJOLD
  1. Beskrivelse

Moderne, kompetent og engasjert
Tveit vil være en moderne, kompetent og engasjert samarbeidspartner som bidrar til økt lønnsomhet for våre kunder preget av faglig tyngde og godt humør!

Vi har i dag totalt 181 ansatte hvorav 87 er autoriserte regnskapsførere/rådgivere. Vi er i dag rådgivere/regnskapsførere for ca. 1700 jordbrukskunder og 2700 bedriftskunder store og små og hadde i 2016 en omsetning på143 millioner kroner. Blant våre ansatte finner man autoriserte regnskapsførere, siviløkonomer, sivilagronomer, diplomøkonomer, stats-autoriserte revisorer, nyskapningskandidater, takstmenn NTF og ansatte med kompetanse innenfor personal-administrasjon.

Vårt hovedkontor ligger i Skjold og avdelingskontorer finner du på Fitjar, Stord, Haugesund, Karmøy, Frakkagjerd, Ølen, Etne, Rosendal, Husnes, Bømlo, Sauda, Sand, Odda, Bergen, Stavanger og nå på Fusa.

Faglig Tyngde og Godt Humør i snart 50 år!

Det hele startet hjemme i stua til Jarle og Marit Tveit i Skjold i 1969. En fornøyd kunde ble fort til flere og nye ansatte fulgte naturlig med.

Egentlig skulle Jarle Tveit bli bonde og overta farsgården i Skjold, men etter endt utdannelse innenfor regnskap og økonomi, begynte han som regnskapsfører i Etne Regnskapslag i 1969. Innføringen av Merverdiavgiften i Norge med virkning fra 1. januar 1970, førte til at bøndene og næringslivet i Vindafjord hadde behov for rådgivning innenfor regnskap og behovet for regnskapsførere med kompetanse innenfor dette området økte. Landbrukssjef Kanstad i Vindafjord Kommune tok derfor initiativ til å få dannet et regnskapslag i Vindafjord og tok kontakt med Jarle Tveit. Det ble sendt ut et informasjonsskriv til alle bøndene i Vindafjord om at Jarle Tveit hadde startet opp sin egen virksomhet. Dette resulterte i en lang liste med interesserte bønder som ønsket å få hjelp. I 1971 ble også kona Marit med på laget og har vært en god støttespiller og kompetansepartner siden. Kundemassen økte og ved årsoppgjørstider i 1971 måtte begge stuene hjemme på Lie tas i bruk.

Skattetrykket var høyt på denne tiden og tilliten til ligningskontoret var ikke stor blant bøndene i Vindafjord. Jarle Tveit sin kompetanse på skatter ett ble fort kjent blant bøndene og i løpet av de første årene Jarle Tveit drev, sendte han inn mange skatteklager til Fylkesskattekontoret som ga mange positive resultater. De positive resultatene ryktet seg fort og økt kundemasse både på jordbruk og næringsliv førte til at flere måtte ansettes og nye og større kontorlokaler ble innredet i driftsbygningen på Lie.

I 1981 var også disse kontorene blitt for små og bedriften gikk hen og kjøpte opp Ersland Landhandel som ligger midt på Liaheia i Skjold. Nye og større lokaler og et godt etablert renommè satte enda raskere fart i veksten slik at også 2. etg. i landhandelen måtte innredes etter hvert. Rekrutteringen av nye ansatte gikk veldig greit da alle bankene i distriktet besluttet at de ikke hadde ressurser til å opprettholde kompetansen som skulle til for å drive egne regnskapskontor. Bankene så på den betydelige kompetansen og påliteligheten som Tveit hadde tilegnet seg som en fordel for både bankene selv og kundene, og overga velvillig både kundemasse og ansatte til Tveit. Allerede i 1987 måtte man bygge på lokalene på Liaheia og i 2010 har 30 ansatte sin daglige arbeidsplass her.

Tveit arbeider i dag ut fra den filosofi at vi skal være tilstede der kundene er. Den desentraliserte veksten startet først med oppkjøp av Etne Datasentral i 1994. Siden vokste vi med oppkjøp av Fitjar Meieri i 2001, Sand i 2001, Aasland Regnskapskontor i 2005, Info Regnskap AS på Stord i 2007, Elisabeth Hansen Regnskap på Karmøy i 2008, RRS Consult på Karmøy i 2008, KS Rekneskap AS i Rosendal/Odda og på Husnes i 2010, Solberg regnskap- og bedriftstjenester i 2011, ADB Tjenester AS i Odda i 2012, Bømlo Økonomiservice AS i 2013, Econ AS i Bergen i 2015, Astor Damm Regnskap, Nord Jæren Regnskap AS IFokus regnskap AS i 2016 og Lothe & Sundfør Regnskap og Vestvik Økonomi AS (50%) i 2017. Avdelingskontorer i Ølen, Sauda og Tysvær har kommet til i form av organisk vekst.

Den gode og solide utviklingen i bedriften er kommet i form av meget bevisste kunder. Kundene har vært krevende og alltid visst hva de ville ha og dette har vært med på å utvikle vår kompetanse og vårt tjenestetilbud. Stadig nye krav fra myndigheter og kunder har bidratt til at alle ansatte har fått stor frihet under ansvar og dermed åpning for å løfte seg selv og bedriften opp enda ett nivå. Dette har også ført til stor tilførsel av nye ansatte. Disse har kommet til etter ønske fra den ansatte selv, om å komme inn i et miljø som satser sterkt på utvikling, kompetanseheving og ikke minst Godt Humør.

I året 2001 overtok sønnen Jone Tveit den daglige driften av selskapet og selskapet har pr. i dag 181 ansatte og omsatte i 2016 for 143 millioner kroner. I 2019 fyller selskapet 50 år og vi gleder oss til å feire både kundene og oss selv.

Vi møter fremtiden med en fortsatt sterk fokus på Faglig Tyngde og Godt Humør basert på kunnskapen fra egne medarbeidere, gode kunder og samarbeidspartnere.

 

Regnskap

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til da vil du og din bedrift tjene mer. Overlater du regnskapet til oss hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv. Regnskapet ditt er et viktig verktøy som gir deg verdifull informasjon om din bedrifts økonomiske situasjon og som hjelper deg til å ta de riktige beslutningene.

Tveit er en totalleverandør av økonomiske tjenester fra A til Å og kan hjelpe med feks:

BOKFØRING
Bokføring kan til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter med Autopay. EDI elektronisk overføring av transaksjoner mellom selskaper og EHF e faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering. Vi i Tveit tilrettelegger løsninger som er best for deg som kunde. Sammen med en av våre medarbeidere skreddersyr vi løsninger tilpasset degf som kunde. Vi tilbyr også manuell bokføring/bilagsføring basert på innleverte bilag.

BETALINGSTJENESTER
Vi i Tveit kan betale dine regninger på forfallsdato. Vi kan gjøre bruk av automatiserte produkter via dokumentsenter, EDI og bruk av Autopay. Som kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem Visma Business/Duett og bankene, med filutveksling begge veier.

FAKTURERING OG BETALINGSOPPFØLGING
Vi i Tveit utformer din faktura med din logo og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til utforming. Vi kan lage fakturaene for deg eller gi deg tilgang til våre systemer slik at du kan utføre faktureringen fra egen lokasjon. Vi påtar oss også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

RAPPORTERING
Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedift er en av de viktigste tjenestene vi har å tilby våre kunder. Sammen utarbeider vi rapporter som gir deg som kunde den informasjon som du trenger for å ha kontroll på lønnsomheten i din bedrift. Som kunde vil du få jevnlige perioderapporter fra oss. Dette vil gi en god oversikt over utviklingen gjennom hele året også med nøkkeltall hvis dette er ønskelig. Som daglig leder i et AS kan du ved hjelp av disse perioderapportene foreta pliktig rapportering til styret. Vi kan også lage spesialtilpassede rapporter tilpasset akkurat din virksomhet.

ÅRSREGNSKAP
Vi i Tveit utarbeider offentlig regnskap med noter ihht. regnskapsloven. For aksjeselskaper og NUF er dette pliktig å levere i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For større ANS/DA og enkeltpersonforetak kan det også være plikt å rapportere offentlig regnskap til regnskapsregisteret. Vi bruker portalen www.altinn.no for rapportering til Brønnøysundregistrene via våre fagsystemer.
Sammen med en av våre medarbeidere skreddersyr vi løsninger som passer akkurat deg deg! Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for å høre mer om hvordan vi kan gjøre din arbeidshverdag enklere!