↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

952 14 810

Besøksadresse

Husøyveien 27
4262 AVALDSNES
  1. Beskrivelse

KB Stålindustri er et selskap lokalisert i Husøy Industriområde, Karmøy kommune.

Vårt mål er å bli en ledende leverandør av tjenester innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering til næringsbygg, industrianlegg, offentlige bygg, boligprosjekter, olje og gass samt maritime miljøer.
Vi er en gjeng entusiastiske mennesker med lang og solid erfaring fra ledende selskaper innen vår bransje. Vi ønsker å skape et nytt, attraktiv tilbud til kunder på Vestlandet og dette gjør vi med stort engasjement.Vi arbeider målrettet for å finne de beste løsningene for våre kunder.
KB Stålindustri leverer avtalt og dokumentert kvalitet til avtalt tid og til avtalt pris.

Industrirørlegging

Våre rørleggere er eksperter på rørtekniske installasjoner i nærings- og industribygg, båter, fiskeoppdrett og på plattformer.

Dette er vanlige oppdrag:
montere røropplegg med pumper, ventiler o.l.
reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg
sveising og platearbeid
kvalitetssikring og avviksrapportering

Våre rørleggere har bred erfaring og kompetanse innen syrefaste og karbonrør. Dette gjelder alle dimensjoner og tykkelser.
Vi prefabrikkerer rør og systemer til næringsbygg, industrianlegg, offentlige bygg, boligprosjekter, maritime miljøer samt olje og gass.


Konstruksjon

KB Stålindustri har lang erfaring og høy kompetanse innen konstruksjon og produksjon av avanserte stålkonstruksjoner.
Vi hjelper deg med tilrettelegging og produksjon i alle prosjekter. Vår kompetanse innen stålkonstruksjon er blant annet å prefabrikkere, levere og montere stålkonstruksjoner til næringsbygg, industrianlegg, offentlige bygg, boligprosjekter, maritime miljøer samt olje og gass.

I våre lokaler produseres også alt innen trapper, rekkverk og bærende konstruksjoner. KB Stålindustri leverer også byggesett av stålrammer og sandwichpanel til både tak og vegger.
Våre tegnere og designere sørger for at du får et sluttprodukt der alle detaljer er ivaretatt.


Sveising

Vi tar på oss alle typer sveiseoppdrag og kan hjelpe dere med alt fra komplekse sveisejobber, til enkle sammenføyninger i forskjellige metaller. Vi er en produksjon- og servicebedrift som utfører sveiseoppdrag innen rør, plate og stålkonstruksjoner. Med fokus på kvalitet og har vi i den forbindelse investert i riktig kompetanse, avansert utstyr og verktøy.

Våre sveiseteknikker er GTAW, SMAW, GFAW og
Orbital GTAW. Sveising består av forskjellige vanskelighetsgrader, våre sveisere er kvalifisert og har de sertifikatene som til en hver tid er gjeldende for de oppgaver som skal utføres.

Våre sveiseprosedyrer dekker rør- og struktursveising av karbon-, rustfrie- og syrefaste stål.

Blikk og fasade

Vi hjelper deg med alt som har med produksjon, tilpassing og montering av alle typer beslag til tak, fasader og HVAC. Med vårt velutstyrte tynnplateverksted finnes det få begrensninger på hva vi kan produsere og levere til våre kunder.Teknisk isolering

Trenger du isolering, mantling, beslag eller skreddersydde isolasjonsjakker som innfrir norsk standard? Da er vi rett partner.
Teknisk isolering er samlebetegnelse på isolering av rør, kanaler, tanker og eventuelt annet teknisk utstyr i industri- og næringsanlegg. Innenfor hvert av disse bruksområdene velger vi å isolere ut i fra termiske-, lydmessige eller bankmessige hensyn. Ved teknisk isolering må en som regel la alle tre hensyn ligge til grunn for valg og dimensjonering av løsningen.

Her handler det om å velge riktig isolasjonsprodukt, å dimensjonere riktig tykkelse og å montere produktet korrekt. Sammen med våre erfarne medarbeidere kan vi prefabrikkere og montere dette til avtalt pris og leveringstid.


Prosjektering

Prosjektering handler om å tegne, beskrive og beregne. Første del av prosjekteringen består av å gjøre enkle beregninger, lage oversikts- og prinsipptegninger og en beskrivelse av prosjektet.
Etter kontraktsinngåelse gjør man mer detaljerte beregninger, og arbeidstegninger blir utferdiget på grunnlag av disse.

KB Stålindustri har kompetanse på alle typer prosjektering og prosjektstyring innen stål og industrirør. Vi utvikler systemer og løsninger som er sammensatt av mange elementer og som tilfredsstiller kundens behov og krav. Vi bygger opp en løsning og lager en plan for et fartøy, anlegg eller system.

Prosjektstyring handler om styring, koordinering, og leveranser innenfor tids-, kvalitets-, og kostnadsrammer. Våre prosjektledere har lang erfaring i styring av prosjekter innen stål, rørarbeid og teknisk isolering.

 

Kontakt oss for referanser og tilbud.  KB Stålindustri hjelper deg i ditt prosjekt.