↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

984 31 906

Besøksadresse

Frettevegen 69
5590 ETNE
  1. Beskrivelse
  • Reparasjon og service på maskiner og utstyr innen landbruk og anlegg
  • Air-condition service på maskiner/kjøretøy med R134a gass
  • Utleige
  • Mekanisk verksted
  • Oljesmørings- og filterservice
  • Sertifisering