↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

406 39 614

Besøksadresse

Smedasundet 66
5528 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Jeg har tenkt å informere om regnskapslover, bokføringsloven bokføringsforskrift ,endringer som skjer samt tidsfrister for regnskap, ligning, moms og annet.

Jeg tilbyr tjenester som ordinær regnskapsføring, «regnskapskamerat» om du kun trenger litt hjelp i måneden. Årsoppgjør, selvangivelse og næringsoppgave. Offentlig regnskap. Jeg har bred erfaring i mange bransjer både fra Stavanger og i Haugesund.

I tillegg kan jeg tilby rådgivning og lage alle papirer som skal til for opprettelse av selskaper, endringer i aksjeselskaper og andre emner.

Jeg har utdannelse fra Universitetet i Stavanger samt fra Norges Handelshøyskole.