↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

993 62 903

Besøksadresse

Karmsundgata 77 - Brukerhuset
5531 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er til for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og familiene deres.

NFU er til både for deg som har en utviklingshemming selv og for deg som er i familie med en person med utviklingshemming.

 

Vi mener kunnskap er viktig for at familiene skal få den støtten de trenger. Derfor gir vi veiledning og holder kurs for våre medlemmer. Vi har tilbud til foreldre i ulike faser av livet, til søsken, og til mennesker som selv har en utviklingshemming.

 

Hva slags hjelp har du krav på? Hvordan skal du gå frem for å få hjelpen familien trenger? Er du uenig i et vedtak fra kommunen? NFU har jurister og andre med-arbeidere som gir medlemmene våre råd og veiledning i slike spørsmål. Vi vet at det ikke alltid er lett å få den hjelpen man trenger. Derfor er vi her for deg.