↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 43 39 60

Besøksadresse

Tjemslandsmarka 1
4360 VARHAUG
  1. Beskrivelse

Fjøssystemer Bygg leverer skreddersydde bygg tilpasset dine behov. 

 Vi bygger i hovedsak driftsbygninger, men kan også levere redskapshus, lager, verkstedhaller etc.

Vi tar hånd om nødvendig prosjektering av bygget fra start til slutt som; tegninger byggesøknad/byggemelding, fasade/utformingstegninger, detaljtegninger, betongtegninger og statiske beregninger. Alt etter tiltakshavers ønske og behov. 

Vi kan være delleverandør eller totalleverandør etter ønske fra tiltakshaver. 

 

Med sentral godkjenning, kan vi stå som ansvarlig i prosjekter:

  • ansvarlig søker
  • ansvarlig prosjekterende
  • ansvarlig utførende

 

 

Landbruksbygg

Velg et skredderbygg fra Fjøssystemer Bygg. Vi prosjekterer og bygger alle typer bygg til landbruket. 

Det som er skreddersydd eller skredderbygd, passer alltid helt perfekt. Et bygg fra oss har kort byggetid, noe som betyr lavere byggekostnader og raskere produksjonsstart.

Vi er optatt av lokal verdiskapning og bygger gjerne sammen med lokale aktører.

Vi har komplette byggeløsninger til landbruk og industri.

 

 

Lager- og industribygg

Vi leverer alle typer lagerbygg, redskapshus og industribygg, både isolerte- og uisolerte. Det benyttes alltid bærekonstruksjoner i stål som gir stor fleksibilitet både i utforming og bruk av bygningen, og ikke minst gir kort byggetid. Med stålkonstruksjoner sikrer man en lang levetid og en trygg konstruksjon som tåler alle typer værpåkjenning. Vi tilbyr skredderbygde løsninger til fast pris. Våre bygg har en effektiv og kostnadsbesparende konstruksjon med god arealutnyttelse.

Utvendige kledninger og fasader tilpasses kundens ønsker og bruksområder. Velg blant kledning i tre, plater i stål, isolerte fasadeelementer/sandwich-elementer, massivtreplater eller betongelementer.

All utforming og dimensjonering av konstruksjonen gjør vi sammen med våre samarbeidspartnere som er av de beste innenfor sitt fagfelt. Du som kunde kan da være trygg på at du får en konstruksjon som er dimensjonert etter gjeldende krav og tilpasset lokale forhold.