↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 94 849

Besøksadresse

Haugeveien 40
4260 TORVASTAD
  1. Beskrivelse

Skolen gir utdanning i yrkesfag for personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet.  

Undervisningen foregår i små klasser med tett oppfølging, og passer godt for personer med ulike utfordringer som lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk, og rehabilitering etter endt rusbehandling. 

Hauge videregående skole ligger i landlige omgivelser på Torvastad i Karmøy kommune. Bygningsmassen består av undervisningsbygg, gymnastikksal og hybelhus. 

Skolen tilbyr i tillegg fritidsaktiviteter som datakurs, trimrom, knivmakerkurs etc.

Hauge videregående skole driver etter godkjente læreplaner. Skolen har kristen formålsparagraf og har to timer kristendomskunnskap i uken. 

Hauge videregående skole AS, eies av Stiftelsen Karmsund ABR senter.